Hva er kreft?

Kreft kan ramme alle organer og mennesker i alle aldre. Noen kreftsykdommer har et hissig forløp med rask vekst, mens andre kan vokse meget langsomt og "ligge i ro" i flere år. Kreftsykdom starter i en celle, og kan utvikle seg til å skade et organ, et organsystem eller en hel organisme. I motsetning til cellene i godartede svulster har kreftcellene evne til å vokse inn i andre organer og spre seg via blod eller lymfesystemet.

Les mer

Kvalitetssikret av fagspesialister ved OUS

All informasjon i Kreftlex.no kommer fra fagmiljøet ved OUS. Spesialister på de ulike krefttypene bidrar med informasjon som Kreftlex-redaksjonen i neste omgang gjør tilgjengelig for pasienter og pårørende. Kreftlege Anna K. Winge-Main, er spesialist på melanom og en av våre bidragsytere.

Les mer

https://www.freepik.com/free-photos-vectors/health

Kreftpasienter og korona

Kreftpasienter har høyere risiko for å få et alvorlig forløp av covid-19. Pasienter med kreft bør unngå personer som er smittet eller som har vært eksponert for smitte i minst 14 dager. Hvis en pasient med kreft erfarer forkjølelseslignende symptomer, bør personen kontakte sin behandlende lege og gå i karantene.  Les mer