Hva er kreft?

Kreft kan ramme alle organer og mennesker i alle aldre. Noen kreftsykdommer har et hissig forløp med rask vekst, mens andre kan vokse meget langsomt og "ligge i ro" i flere år. Kreftsykdom starter i en celle, og kan utvikle seg til å skade et organ, et organsystem eller en hel organisme. I motsetning til cellene i godartede svulster har kreftcellene evne til å vokse inn i andre organer og spre seg via blod eller lymfesystemet.

Les mer

Brystkreft

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner i Norge. I 2021 fikk 3991 norske kvinner påvist brystkreft. Forekomsten av brystkreft har økt betydelig de siste tiårene, men utsiktene til å overleve er stadig bedre og de som ikke blir friske lever lengre med sykdommen. Ved siden av tidligere diagnostisering, er det også gjort store fremskritt i behandlingen av brystkreft de siste årene.

Les mer

Kvalitetssikret av fagspesialister ved Oslo Universitetssykehus

All informasjon i kreftlex.no kommer fra fagmiljøet ved Oslo Universitessykehus. Spesialister på de ulike krefttypene bidrar med informasjon som Kreftlex-redaksjonen i neste omgang gjør tilgjengelig for pasienter og pårørende. Kreftlege Anna K. Winge-Main, er spesialist på melanom og en av våre bidragsytere.

Les mer