Brystkreft

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner. Forekomsten er økende og krefttypen rammer først og fremst kvinner over 50 år. Kreft i brystet karakteriseres ved svært varierende forløp. Noen svulster vokser raskt og sprer seg til andre steder i kroppen, andre svulster vokser langsomt. Arv spiller en rolle i risikoen for å utvikle brystkreft. 

Brystene består av fettvev, kjertelvev og bindevev. Kreft i brystet (cancer mammae) er en ondartet svulst som oppstår i brystets kjertelvev. Krefttypen rammer først og fremst kvinner over 50 år og utgjør 22% av alle krefttilfeller hos kvinner.

For de som rammes av brystkreft er utsiktene til å overleve stadig bedre, og de som ikke blir friske lever lengre med sykdommen. Ved siden av tidligere diagnostisering, er det gjort store fremskritt i behandlingen av brystkreft de siste årene.

Forstadier til brystkreft

Brystkreftsykdommen inndeles ofte i invasiv brystkreft og forstadier til kreft (premaligne) forandringer. Forstadier til brystkreft vil si at man finner celler som har utseende og egenskaper som kreftceller, men som ikke har vokst inn i omkringliggende vev. Slike forstadier kalles carcinoma in situ. Dersom slike celleforandringer oppdages i vevsprøve fra en melkegang, kalles det duktalt carcinoma in situ (DCIS). Forandringer i selve melkekjertelen kalles lobulært carcinoma in situ (LCIS).

Video av brystets funksjon og kreftutvikling 

 

Forekomst

Forekomsten av brystkreft har økt betydelig de siste tiårene. I 2018 fikk 3568 norske kvinner denne diagnosen, dette er omtrent dobbelt så mange som i 1958. Krefttypen er sjelden hos menn og i 2018 fikk 28 menn diagnostisert kreft i brystet.

Noe av økningen i forekomst av brystkreft kan tilskrives Mammografiprogrammet, den organiserte screeningen mot brystkreft som tilbys norske kvinner mellom 50-69 år. Programmet avdekker flere krefttilfeller på et tidligere tidspunkt enn dersom kvinnen skulle ventet til symptomene meldte seg.

Risikoen for å få brystkreft stiger med alderen og halvparten av alle som får diagnosen er over 62 år. Spredte tilfeller av sykdommen forekommer allikevel under 30-års alder.

 

Aldersspesifikk forekomst av brystkreft, 2014–2018
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av brystkreft, 1959–2018
Kilde: Kreftregisteret