Brystkreft

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner. Forekomsten er særlig økende i aldersgruppene under 60 år. Kreft i brystet karakteriseres ved svært varierende forløp. Noen svulster vokser raskt og sprer seg til andre steder i kroppen, andre svulster vokser langsomt. Arv spiller en rolle i risikoen for å utvikle brystkreft. 

Brystkreft rammer først og fremst kvinner over 50 år. De aller fleste svulstene er karsinomer. Kreftformen er sjelden hos menn, det er mindre enn 40 tilfeller i året i Norge. Sykdommen arter seg på samme måte som hos kvinner.

 

Forekomst

Hver 10.–11. kvinne vil utvikle brystkreft. I 2018 fikk 3568 kvinner denne diagnosen i Norge. Til sammenligning rammet sykdommen 1235 kvinner i 1970. Krefttypen er sjelden hos menn og i 2018 fikk 28 menn diagnostisert kreft i brystet.

Brystkreft rammer først og fremst kvinner over 50 år. Gjennomsnittsalder ved diagnose er 59 år. Risikoen stiger med alderen, men spredte tilfeller forekommer også under 30-års alder.

 

Aldersspesifikk forekomst av brystkreft, 2013–2017
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av brystkreft, 1958–2017
Kilde: Kreftregisteret

Den aldersjusterte insidensraten har økt fra 37,3 per 100 000 i perioden 1956–60 til 78,8 pr. 100 000 i 2011, hvilket er mer enn en fordobling. Forekomsten er særlig økende i aldersgruppene under 60 år.