På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Svulster i sentralnervesystemet hos barn

Kreft hos barn og unge er sjelden. I 2022 var det 210 nye tilfeller av kreft hos barn under 18 år i Norge. Kreft hos barn er annerledes enn kreft hos voksne, den utvikles hurtig og årsaken til at barn får kreft er ukjent. Prognosen ved barnekreft er god og i Norge er totaloverlevelsen cirka 80%.

Illustrasjon kreft i sentralnervesystemet: Hjerne, rygg, sentralnervesystem, hjernestamme, hypofyse, lillehjernen, storehjernen, ryggmarg, spinalnerver, haleben. Kreftlex.no @Jostein Eikanger

Kreft forekommer i alle aldersgrupper, selv om forekomsten generelt øker med økende alder. Det er imidlertid store forskjeller mellom kreft i barnealder og kreft i voksen alder, noe som for en stor del skyldes at barn får helt andre krefttyper enn voksne.

Kreft hos barn fordeler seg med cirka 1/3 hver på leukemi, svulster i sentralnervesystemet (hjerne/ryggmarg) og kreftsvulster andre steder i kroppen, fordelt på en rekke forskjellige krefttyper. Forekomsten av de ulike kreftformene er aldersavhengig. Enkelte svulsttyper forekommer nesten utelukkende hos de minste barna, mens store barn og tenåringer oftere får krefttyper som også forekommer hos voksne.

Kreft hos barn utgår ofte fra umodne, udifferensierte celler (blastomer) eller fra bindevev (sarkomer), mens kreft hos voksne oftere utgår fra overflatevev (karsinomer).

Generelt har kreft hos barn bedre prognose enn kreft hos voksne, men det er stor variasjon fra krefttype til krefttype. Det er innen kreftbehandling av barn at legevitenskapen har gjort noen av sine aller største fremskritt, og med dagens behandlingsmetoder regner man at cirka tre av fire barn med kreft blir helbredet, alle kreftformer sett under ett.

Kreft i sentralnervesystemet hos barn

Kreft i sentralnervesystemet (CNS) består av svulster lokalisert:

  • intrakranialt (i hjernen)
  • intraspinalt (i ryggmargen) - under 10 %

For hjernesvulster er situasjonen spesiell ved at alle hjernesvulster hos barn regnes som kreft, enten de er godartete eller ondartete. Dette skyldes dels at overgangen mellom god- og ondartete hjernesvulster er glidende, dels at lokalisasjonen gjør at de ikke alltid kan opereres ut i sin helhet, selv om svulstens celletype anses som godartet.

Svulstenes beliggenhet er forskjellig hos barn og voksne. Hos barn er nesten halvparten av svulstene lokalisert i bakre skallegrop (lillehjernen), til tross for at bare 15 % av vevsmassen i sentralnervesystemet ligger der.

Ved behandling av hjernesvulster må man ta hensyn til at barnehjernen ikke er ferdig utviklet. Selv om toleransen for kirurgisk behandling hos barn er god, kan bivirkningene av cellegifter, og fremfor alt tradisjonell strålebehandling, bli store.

Forekomst

Hjernesvulst er den hyppigst forekommende solide svulstform hos barn. Hjernesvulster er likevel sjelden, med kun cirka 40 nye tilfeller i Norge per år hos barn under 15 år. Astrocytomene utgjør den største gruppen av disse svulstene, fulgt av medulloblastomer og ependymomer.

I 2022 var det 50 barn og unge (0–17 år) som fikk svulst i sentralnervesystemet i Norge.

De aller fleste av disse er hjernesvulster. Hjernesvulstene opptrer jevnt fordelt fra nyfødtperioden til tenårene, og har ikke en tydelig frekvenstopp i småbarnsalderen som ved mange andre barnesvulster. Hjernesvulst er noe hyppigere hos gutter enn hos jenter.

Forekomsten av kreft hos barn og unge i Norge har vært stabil de siste 30 årene. Hvert år får rundt 200 barn og unge under 18 år kreft her i landet. Disse krefttilfellene utgjør mindre enn 1 % av det samlede antall krefttilfeller i befolkningen. Kilde: Kreftregisteret.

Antall tilfeller (prosentandel) av kreft hos barn under 18 år i perioden 2008-2022. (Diagnosegruppene I-XII uten undergrupper.)

 

Kilde: Kreftregisteret

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil