På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Kreft i munnhule

Munnhulekreft er en sjelden kreftform og rammer oftest eldre mennesker. Langvarig bruk av tobakk og alkohol er de viktigste årsakene til kreft i munnhulen. Behandlingen av munnhulekreft er ofte en kombinasjon av kirurgi og strålebehandling. 

Munnhulen (cavum oris) er første del av fordøyelsessystemet. Her starter fordøyelsesprosessen ved at maten blir tilsatt spytt fra spyttkjertlene, finfordeles ved tygging og bløtes ved tilsetting av slim og spytt. Maten transporteres så gjennom svelget og spiserøret ned i magesekken.

Illustrasjon Kreftlex.no, kreft i munnhulen. Munnhulens anatomi. Tegnet av Jostein Eikanger.

Munnhulen inndeles i:

  • den fremre bevegelige del av tungen (lingua)
  • tannkjøtt (gingiva) i over- og underkjeven
  • den harde gane (palatum durum), taket i munnhulen
  • kinn (bucca)
  • forgården (vestibulum oris), det spalteformete rommet mellom kjevenes tenner og innsiden av lepper og kinn 
  • munngulv (basis cavi oris)

Munnhulen omfatter slimhinne som består av flerlaget plateepitel. Slimhinnen inneholder tallrike sanseorganer og nerveender som registrerer kulde-, varme-, trykk- og smertepåvirkninger. Også tungens slimhinne er ytterst følsom og inneholder sanseceller som formidler informasjon om smak.

Kreft i munnhulen

Plateepitelkarsinom utgjør hovedgruppen av kreft i munnhulen. I tillegg forekommer ulike typer adenokarsinomer, sarkomer og andre svulstformer.

Behandling av kreft og følgetilstand av behandling kan få store konsekvenser for pasientens talefunksjon og ernæring. Hvor omfattende plagene blir, avhenger av tumors lokalisasjon og stadium. For å redusere belastningene dette kan medføre, er det viktig med god informasjon og oppfølging .

Forekomst

I Norge ble det registrert 232 nye tilfelle av munnhulekreft i 2022. Det ble påvist 134 tilfeller hos menn og 98 tilfeller hos kvinner. Forekomsten er høyere i mellom- og syd Europa og deler av Asia.

Gjennomsnittsalder ved nyoppdaget munnhulekreft er 64 år, og sykdommen rammer oftere menn enn kvinner .

 

Aldersspesifikk forekomst av kreft i munnhulen, 2018–2022.
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av kreft i munnhulen, 1963–2022.
Kilde: Kreftregisteret

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil