Kreft i kjønnslepper

De ytre kjønnsorganer (vulva) omfatter: 

  • ytre kjønnslepper (labia majora)
  • indre kjønnslepper (labia minora)
  • mellomkjøttet (perineum)
  • venusberget (mons pubis)
  • forgården (vestibulum)
  • Bartholins kjertler
  • urinrørsmunningen
  • klitoris

Kreft i kjønnslepper

Gynekologisk kreft er ondartede svulster utgått fra de kvinnelige underlivsorganer (genitalier), som omfatter kjønnslepper, skjede (vagina), livmorhals (cervix), livmor (uterus), eggstokk (ovarium), eggleder (tuba uterina) og svulster utgått fra morkake (trofoblastsvulster).

De fleste tilfeller av kreft i kjønnslepper er plateepitelkarsinomer. Andre typer som føflekkreft, kreft i Bartholins kjertel og Pagets sykdom er sjeldne.

Forekomst

Kreft i kjønnslepper utgjør omtrent 5 % av all gynekologisk kreft i Norge, i 2017 ble det registrert 98 tilfeller. Sykdommen rammer særlig eldre kvinner. Gjennomsnittsalderen er omkring 65 år.

 

Aldersspesifikk forekomst av ytre kvinnelige kjønnsorgan, 2013–2017. 
Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av ytre kvinnelige kjønnsorgan, 1958–2017. 
Kilde: Kreftregisteret