På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Non-Hodgkin lymfom

Lymfom (lymfekreft) er den vanligste formen for kreft i blod-og lymfesystemet og oppstår i kroppens lymfeceller. Non-Hodgkin lymfom (NHL) deles inn i 25 undergrupper med betydning for behandling og prognose. Sykdommen kan oppstå overalt i kroppen og symptomer kan være nattesvette, feber og vekttap. Non-Hodgkin lymfom forekommer litt oftere hos menn enn hos kvinner. 

Lymfesystemet består av lymfeårer, lymfekjertler, milten og annet lymfoid vev i ulike organer. De minste lymfeårene starter mellom cellene i bindevevet. Etter hvert går de små årene sammen i større samleårer som passerer grupper av lymfeknuter. De største lymfeknutene finnes i lysken, armhulene, halsen og buken. Lymfevæsken sendes tilbake til blodet via to store samleårer som tømmer seg i vener bak kravebena. Oppgavene til lymfesystemet er å transportere fett fra tarmen og overskuddsvæske fra vevet til blodbanen, rense lymfe, hindre betennelser og ødelegge mikroorganismer.

Lymfekreft 

Lymfekreft (lymfom) er den vanligste formen for kreft i blod- og lymfesystemet. Lymfom oppstår i kroppens lymfeceller og den kan oppstå overalt i kroppen. Lymfom deles inn i to hovedgrupper, Hodgkin lymfom og Non-Hodgkin lymfom. Hodgkin lymfom og Non-Hodgkin lymfom deles videre inn i mer enn 30 undergrupper, med betydning for behandling og prognose. Fem av undergruppene er Hodgkin lymfom, de resterende er Non-Hodgkin lymfom.

I Norge har universitetssykehusene ansvar for behandling av pasienter med Hodgkin- og Non-Hodgkin lymfom der det foreligger et helbredende behandlingsmål.

Non-Hodgkin lymfom

Det har skjedd en rivende utvikling innen diagnostikken av Non-Hodgkin lymfom i de siste 10 til 15 årene. Nye fremskritt innen immunologi og cytogenetikk/DNA- teknologi og spesielt bruk av immunfenotyping i diagnostikken har gitt en bedre klassifisering og sikrere diagnose i enkelttilfeller.

NHL deles inn i 25 undergrupper, med betydning for behandling og prognose. Histologisk type er viktigere for prognose og valg av behandling enn klinisk stadium (med unntak av stadium I). Dette skyldes dels at cirka 2 av 3 pasienter har utbredt sykdom (stadium III eller IV), men også at cellegiftbehandling her spiller en viktigere rolle enn strålebehandling.

B-cellelymfomer

B-celleforstadier

 • B-lymfoblastisk leukemi/lymfom

Modne B-celleneoplasier - indolente non-Hodgkin B-celle lymfomer

 • Småcellet lymfocytært lymfom (SLL)/kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
 • Waldenstrøms makroglobulinemi – lymfoplasmocytisk lymfom
 • Solitært plasmocytom i ben, Ekstraossøst plasmocytom
 • Ekstranodalt marginalsone B-celle lymfom (MALT lymfom)
 • Splenisk marginalsone B-celle lymfom
 • Nodalt marginalsone B-celle lymfom
 • Follikulært lymfom grad 1 og 2 og 3A

Aggressive non-Hodgkin B-cellelymfomer

 • Mantelcellelymfomer
 • Follikulære lymfomer grad 3B
 • Diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) inkludert mediastinalt (thymisk)
 • Storcellet B-celle lymfom 
 • Burkitts lymfom
 • Andre varianter

B-celleproliferasjoner med usikkert malignitetspotensiale

 • Lymfomatoid granulomatose,
 • Polymorf post-transplantasjonslymfoproliferativ sykdom

T/NK-cellelymfomer

T-celleforstadier  

 • T-lymfoblastisk leukemi/lymfoblastisk lymfom

Modne T/NK-cellelymfomer

 • Primært kutant anaplastisk storcellet lymfom
 • Mycosis fungoides/Sezary syndrom  
 • Aggressive T/NK-celle lymfomer
  • Enteropati-type T-celle lymfom
  • Hepatosplenisk T-celle lymfom
  • Angioimmunoblastisk T-celle lymfom (AILT)
  • Perifer T-celle lymfom, UNS
  • Anaplastisk storcellet T/0-celle lymfom

Gruppen er heterogen. Morfologien varierer betydelig mellom de ulike undergrupper.

Spesielle ekstranodale lymfomlokalisasjoner

 • Primære lymfomeri sentralnervesystemet
 • Lymfom i mage/tarmtraktus
 • Ekstranodalt lymfom i øre-nese-hals-området
 • Lymfom i testikler
 • Lymfom i skjelett
NHL undergrupper

Forekomst

I 2022 var det 1082 som fikk diagnosen Non-Hodgkin lymfom. Sykdommen er litt mer alminnelig hos menn enn hos kvinner, i 2022 fikk 617 menn og 465 kvinner diagnosen.

 

Aldersspesifikk forekomst av Non-Hodgkin lymfom, 2018–2022.
Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av Non-Hodgkin lymfom, 1963–2022.
Kilde: Kreftregisteret

 

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil