Om Kreftlex

Kreftlex er et oppslagsverk om kreft for pasient og pårørende - rikt illustrert og skrevet på en lettfattelig måte.

Vi håper å gi pasienter og pårørende mulighet til å skaffe seg kunnskap om kreft. Kunnskap gir trygghet, som igjen vil danne grunnlag for mestring og bevisstgjøring. Erfaringer tilsier at i enkelte situasjoner kan mestring være en forutsetning for å hindre forverring av sykdommen eller utvikling av alvorlige komplikasjoner. Økt kunnskap om egen sykdom vil også kunne bidra til at pasienten i større grad kan ta egne valg og være mer delaktig i vurderinger av behandling og oppfølging, noe som igjen vil kunne bidra til økt livskvalitet. 

Kreftlex er Oncolex for pasient og pårørende

Oncolex er et fritt tilgjengelig nettbasert oppslagsverk med bakgrunnsstoff, prosedyrer innen diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft, skrevet primært for helsepersonell. Nettstedet er utarbeidet av Institutt for kreftgenetikk og informatikk ved Oslo universitetssykehus og har vært på nett siden 2006.  

Vi vet fra besøkstallene og innspillene vi har fått at det er stor interesse for Oncolex. Vi ser at interessen også gjelder for personer utenfor helsevesenet, og vi antar da at det er mange pasienter og pårørende som søker informasjon i Oncolex. Dette oppslagsverket er imidlertid skrevet og tilrettelagt for helsepersonell og kan være vanskelig å forstå for andre grupper. Derfor har vi laget Kreftlex som er tilrettelagt for nettopp pasienter, pårørende og andre som søker kunnskap om kreft.

Bakgrunn

Hvis du eller en av dine nærmeste har fått en kreftdiagnose, vil du sannsynligvis føle behov for å finne informasjon om sykdommen og konsekvensene av denne.

  • Hvor vil du lete etter informasjon?
  • Kan du stole på den informasjonen du finner?
  • Lurer du på hva slags behandling du må gjennom?

Vi håper å kunne bidra med vår kunnskap og erfaring for å hjelpe pasienter og pårørende å leve med, og å mestre kreftdiagnosen.

I Norge får 1 av 3 kreft i løpet av livet og årlig rammes cirka 30 000 personer av en kreftsykdom. Stadig flere overlever kreft. Ved utgangen av 2013 var mer enn 232 000 nordmenn i live etter å ha fått minst èn kreftdiagnose. Kreft er med andre ord en sykdom som på en eller annen måte rammer de fleste av oss, enten ved at en selv blir pasient eller ved at en i familien, en venn eller en kollega blir rammet.

Når en slik situasjon oppstår reagerer de fleste med engstelse og redsel. Vi blir usikre på hva som vil skje, og redselen for å bli livstruende syk melder seg raskt. Spørsmål om hvilke undersøkelser og type behandlinger en må gjennom, konsekvenser av behand­lingen, tidsaspekter for utredning og behandling, smerter, livskvalitet, overlevelse og så videre er gjerne spørsmål som dukker opp.

Pasienten vil få en del svar i samtaler med sin lege, men i disse situasjonene kan det være vanskelig å oppfatte alt som blir sagt. Pasient og pårørende sitter ofte igjen med mange ubesvarte spørsmål, og de har gjerne behov for ytterligere informasjon om sykdommen og behandlingsalternativene. I slike situasjoner ser vi for oss at Kreftlex vil kunne bidra til å gi pasienter og pårørende tilgang til relevant og kvalitetssikret informasjon på ett sted. Pasienter og deres nærmeste kan i rolige og vante omgivelser sette seg inn i de mange problemstillinger som dukker opp når en kreftdiagnose er stilt.