Bensarkom

 

Sarkom er en fellesbetegnelse på ondartede svulster som oppstår i binde- og støttevev og utgjør en prosent av alle krefttyper. Hovedgruppene er bensarkom og bløtvevssarkom. Begge har mange forskjellige undergrupper.

Det er internasjonal enighet om at behandling av sarkom kun bør foregå ved høyspesialiserte enheter. I Norge er utredning og behandling formelt sentralisert til regionsykehusnivå. 

Bensarkomer

Bensarkomer er ondartet svulst som oftest oppstår i skjelettet. Sarkom i ben består av mange ulike varianter, men de tre hovedtypene er osteosarkom, Ewings sarkom og kondrosarkom.

  • Osteosarkom er ondartet svulst i benvev som ligner bendannende celler. I cirka 70 % av tilfellene oppstår osteosarkom i lange rørknokler, som oftest omkring kneleddet og øverst i overarmen.
  • Ewings sarkom er ondartet ben- og bindevevssvulst som oftest oppstår i skjelettet. Ewings sarkom forekommer overalt i kroppen, men er vanligst i lange rørknokler spesielt i bena samt i bekkenet.
  • Kondrosarkom er ondartet svulst i benvev og består av bruskdannende kreftceller.

Andre sjeldne bensarkom, utviklet i bindevev eller skjelett, er kordom, malignt fibrøst histiocytom (MFH), fibrosarkom, leiomyosarkom og ondartet kjempecelletumor.

Forekomst

Samlet forekomst av bensarkom i Norge i 2015 var 50 nye tilfeller, 30 menn og 20 kvinner.

Osteosarkom forekommer hyppigst med 10–15 nye tilfeller hvert år. Sykdommen er vanligst hos unge i alderen 10–30 år, og gjennomsnittsalder ved diagnose er cirka 16 år. Ewings sarkom utgjør cirka 5–10 nye tilfeller hvert år. Gjennomsnittsalder er 14 år, og sykdommen forekommer svært sjelden etter 40-års alder. Det er omtrent lik fordeling mellom kjønn. Gjennomsnittsalder på diagnosetidspunktet ved kondrosarkom er 50 år. Sykdommen forekommer noe hyppigere hos menn enn hos kvinner.