EC-kur ved brystkreft

EC er en kombinasjonskur som består av cellegiftene epirubicin og cyklofosfamid. EC-kur gis ved brystkreft.

Kuren gis hver 3. uke. Før hver kur tas det alltid blodprøver. Dette kan gjøres enten dagen før eller samme dag som du skal ha kur.

Hvordan kan jeg forberede meg?

På morgenen kurdagen skal du ta kvalmeforbyggende medikamenter. Disse tas etter anvisning fra lege. Vi anbefaler at du spiser vanlig frokost før du kommer til behandling.

Hvordan foregår behandlingen?

Før hver kur treffer du enten lege eller sykepleier. Kuren gis via en kanyle i en blodåre på armen. Behandlingen varer i underkant av en time. Etter at kuren er avsluttet kan du reise hjem.

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til i forbindelse med denne kuren

Kvalme

Kvalme, brekninger og oppkast er vanlig uten tillegg av kvalmeforebyggende behandling. Særlig de første dagene etter kur er disse bivirkningene mest uttalt. Det er derfor viktig å ta de kvalmeforebyggende medikamentene legen har foreskrevet. Fortsett med de kvalmeforebyggende medikamentene selv om du ikke opplever kvalme da det kan være effekten av disse som forhindrer kvalmen. Du får også resept på medikamenter du kan ta i tillegg dersom du likevel blir kvalm.

Dersom kvalme blir et problem for deg når du er hjemme og de rådene du har fått ikke hjelper, tar du kontakt med fastlegen, lokalsykehuset eller sykehuset hvor du fikk kuren

Hårtap

De aller fleste mister håret av denne cellegiftkuren. Det medfører i varierende grad også kroppshår som øyevipper, øyebryn og kjønnshår. Håret kan falle av i løpet av de første to til tre ukene etter oppstart med cellegift, eller det kan gradvis tapes over en lengre periode. Etter avsluttet cellegiftbehandling kommer håret tilbake. Håret kan endre litt karakter, både når det gjelder farge og struktur. NAV dekker utgifter til parykk eller hodeplagg. Du får rekvisisjon av lege.

Påvirkning av benmargen

Benmargen produserer røde og hvite blodlegemer, samt blodplater. Cellegiften kan føre til forbigående nedsatt produksjon, slik at antallet reduseres. Dette kan medføre svekket infeksjonsforsvar (lavt antall hvite blodlegemer), tendens til neseblødning og hudblødninger (lavt antall blodplater), samt blodfattighet (lav blodprosent). Ved svært lavt antall hvite blodlegemer, kan det være risiko for alvorlig infeksjon som må behandles i sykehus.

Forsøk å leve et mest mulig normalt liv, men hvis mulig unngå nærkontakt med mennesker du vet har en infeksjon, som for eksempel forkjølelse. Kontakt umiddelbart lokalsykehus (om det så er midt på natten) dersom du føler deg uvel og har feber over 38,3°C eller vedvarende temperatur  på 38,0°C i mer enn en time. Det er anbefalt at du tar temperaturen i endetarmen med et elektronisk termometer. Også ved nese- og hudblødninger skal du kontakte lokalsykehuset.

I noen situasjoner kan det være nødvendig med tilleggsbehandling av Neulasta®/Lonquex® som stimulerer benmargen til å produsere nye hvite blodlegemer raskere, slik at tiden immunforsvaret er redusert forkortes. Tilleggsbehandlingen gis i form av en sprøyte i underhudsfettet  cirka 24 timer etter kur. Det er vanlig å kjenne verking fra skjelettet. Verkingen kan lindres ved inntak av reseptfrie smertestillende mediakamenter.

Påvirkning av hjertet

Epirubicin kan påvirke hjertefunksjonen og man kan utvikle hjertesvikt dersom du får store mendger. Man har derfor øvre maksimumsgrenser for tillat mengde epirubicin som kan gis. Når man holder mengden med epirubicin under denne grensen, er risikoen for utvikling av hjertesykdom svært liten.

Vevsirritasjon

Cellegiften epirubicin er sterkt irriterende for vevet omkring blodåren. Det er derfor svært viktig at cellegiften ikke kommer utenfor åren. Si ifra hvis du kjenner svie, stikking eller spreng rundt kanylen eller armen føles hoven. Dersom du etter hjemreise merker symptomer som rødhet, hevelse eller varmefølelse der kanylen har ligget, eller i området rundt, er det viktig at du tar direkte kontakt med sykehuset der cellegiftbehandlingen ble gitt.

Rødfarging av urin

Cellegiften epirubicin er rødfarget. Fargestoffet kan gi rødlig urin hos noen. Dette er ufarlig og vil forsvinne i løpet av det første døgnet.

Tretthet/ konsentrasjonsvansker

Du kan føle deg trett under behandlingen, med økt behov for å hvile. Opplevelsen av tretthet er mest uttalt den første uken etter kur. Det er viktig å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Gi deg selv lov til å hvile mer enn du gjør til vanlig. Undersøkelser viser imidlertid at det er gunstig å være i noe fysisk aktivitet. Noen opplever endret hukommelse og evne til å konsentrere seg. Hos de aller fleste retter dette seg etter endt behandling.

Såre slimhinner

Cellegiftkuren kan gi tørre og såre slimhinner i munn og svelg. Såre slimhinner og nedsatt spyttproduksjon kan føre til hull i tennene, tannkjøttproblemer og gi grobunn for oppvekst av bakterier og sopp.  God munnhygiene kan forebygge problemer. Plagene kommer gjerne den første uken etter avsluttet kur, og hos noen kan de vare gjennom hele behandlingsperioden. Også slimhinnene i nesen og underlivet kan bli såre/tørre.

Økt tåreflod

Noen opplever økt tåreflod. Dette skyldles at tårekanalene tettes igjen slik at tårevæsken ikke kan dreneres på normaltvis gjennom tårekanalen. Etter endt periode med cellegiftbehandling normaliseres drenasjen igjen.

Påvirkning av tarmfunksjonen

Slimhinnen i tarmene kan påvirkes av cellegiften. Det kan merkes ved diare. Dersom diareen blir plagsom eller uttalt, kan du bruke Imodium®, et reseptfritt medikament som virker stoppende på diare. Dersom dette ikke hjelper, bør du kontakte fastlegen, lokal sykehuset eller sykehuset hvor du fikk cellegiftkuren for videre råd.

Forstoppelse kan forekomme ved behandling med kvalmeforebyggende medikamenter i forbindelse med cellegiftkuren. Du kan i noe grad forebygge dette ved å drikke rikelig, spise fiberrik kost og holde deg i fysisk aktivitet. Ofte er det nødvendig å bruke avføringsmidler i en periode. Det anbefales et mildt virkende avføringsmiddel, som Laktulose®/Dufalac®. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, kan du trenge sterkere midler, som for eksempel Laxoberal® dråper. Ulike typer avføringsmidler får du kjøpt uten resept på apoteket.

Påvirkning av menstruasjonssyklus/ kvinnelige kjønnshormoner og nedsatt fruktbarhet.

Under cellegiftbehandling opplever de fleste uregelmessig menstruasjon, eller den kan stanse helt. Likevel bør kvinner i fertil alder bruke prevensjon både i behandlingsperioden og i cirka ett år etter, på grunn av risiko for skader på eggcellene under behandlingene. Fruktbarheten kan påvirkes av EC-kuren. Hos kvinner under 40 år reduseres fruktbarheten sjeldent varig mens hos kvinner over 40 år reduseres fruktbarheten oftere varig.