På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Lindrende strålebehandling ved kreft i endetarm

Lindrende strålebehandling gis ved spredning til skjelett, hjerne, bukvegg og ved svulster i endetarmen som ikke er aktuelle for operasjon. Lindrende strålebehandling gis ofte med større enkeltdoser, og over kortere tidsrom, for eksempel 2 uker, eller som engangsdoser over en dag. Strålebehandling kan gis for å lindre eller forebygge symptomer, for eksempel smerter.

Forberedelser

Målvolum

Skisse over hvordan strålefeltet planlegges:

  • Det gjøres CT for doseplanlegging, eller strålefeltet stilles direkte inn ved hjelp av røntgen-gjennomlysning.
  • Hvis det er tatt CT, tegnes tumors lokalisasjon og eventuelle risikoområder inn på bildene, og danner et 3-dimensjonalt strålevoulm.
  • Forslag til strålefelt godkjennes av medisinsk fysiker og lege.
  • Feltutformingen blir tegnet med tusj direkte på pasientens hud.
  • Pasienten ligger på ryggen på strålebenken

Gjennomføring

Behandlingen gis vanligvis som 3 Gy x 10 ved spredning i skjelettet, eller mot den primære svulsten når operasjon ikke er aktuelt. Behandlingen vurderes individuelt. I noen tilfeller gis strålebehandling med større dose over en dag ved for eksempel spredning i skjelettet, eller med mindre dose over lengre tid som 5 uker ved for eksempel svulst i endetarmen.

Spredning til bukveggen behandles med elektronbestråling som har betydelig kortere dybde.

Oppfølging

Pasienten følges som oftest ved lokalsykehuset etter strålebehandlingen.

Bivirkninger av strålebehandling

Bivirkningene er avhengig av hvor strålebehandlingen gis og vurderes individuelt.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil