På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Operasjoner for kreft i tykktarmen

Tidlig kreft i polypper

En stilket polypp kan vanligvis fjernes med slyngereseksjon gjennom koloskopet. Dersom det foreligger infiltrasjon kun i submukosa (T1) bruker man Haggits klassifikasjon av dybdevekst i forhold til polypphodet / polyppstilen.

  • En T1 svulst i stilket polypp, Haggitt nivå 1 og 2, som er fjernet endoskopisk med makroskopisk og mikroskopisk sikker fri reseksjonsmargin er ferdigbehandlet.
  • Ved Haggitt nivå 3 vil reseksjonsmarginen ofte være tvilsom og det må vanligvis gjøres formell reseksjon, se nedenfor
  • Haggitt nivå 4 behandles som bredbaset tumor.

Illustrasjon av stilket polypp med Haggitt klassifikasjon

Kirurgi ved lokalisert kreft (T1–3). Generelle prinsipper

Den kirurgiske behandlingen er standardisert, og en såkalt formell reseksjon med kurativ intensjon innebærer følgende prinsipper:

  • Tarmkrøset med regionale lymfeknuter, blod- og lymfekar settes av sentralt, ved avgangen fra hovedårene som forsyner det aktuelle tarmsegmentet. Målet er å fjerne alle de regionale lymfeknutene som kan inneholde kreftspredning
  • Fettvevet omkring svulsten dissekeres fritt i det anatomiske planet (mesokolisk plan) mellom de to tynne fasciebladene som kler henholdsvis fettvevet (mesokolon) og bakre / laterale bukvegg
    • Dersom svulsten vokser lokalavansert kan det være nødvendig å føre disseksjonen utenfor det mesokoliske plan for å sikre frie marginer. Dersom det mistenkes innvekst i naboorgan, må dette fjernes; det kan for eksempel være en del av bukveggen, en tarmslynge eller del av urinblæren.
  • Tarmsegmentet som inneholder svulsten fjernes med minimum 10 cm fri margin til begge sider. 10 cm er nok i forhold til kreftutbredelse, men etter at tarmkrøset med blodårene er satt av sentralt, må man ved svulster i noen anatomiske lokalisasjoner fjerne mer enn 10 cm av tarmrøret ovenfor og/eller nedenfor svulsten for å sikre at det er tilfredsstillende blodsirkulasjon i begge tarm-endene.
  • Det anlegges tarmskjøt (anastomose) mellom tarm-endene. Denne kan legges som ende-til-ende eller side-til-side anastomose. Tarmskjøten kan sys for hånd i ett lag eller med suturmaskin som stifter sammen tarm-endene.

Operasjonen skjer i narkose. Den kan gjennomføres med åpen tilgang (midtlinjesnitt) eller ved laparoskopi (kikkehull-operasjon), det siste er blitt mer og mer vanlig. Da legges 4–5 korte snitt (en drøy centimeter), men et litt lenger snitt der man skal ta ut preparatet, oftest på tvers over skambenet (bikinisnitt).

Tarmen blir vanligvis ikke tømt før operasjonen. Det er heller ikke vanlig å legge dren etter operasjonen. Det blir alltid gitt antibiotika for å forebygge infeksjon, det er mest vanlig å gi en engangsdose intravenøst.

Rett før start av operasjonen blir det vanligvis lagt et epiduralt kateter hvor det kan settes medikamenter for smertelindring de første få dagene etter operasjonen. Det blir lagt inn et urinkateter til urinblæren, dette fjernes vanligvis i løpet av noen få dager. Man kan kan spise og drikke fra dagen etter operasjonen. Etter en ukomplisert laparoskopisk operasjon kan man vanligvis utskrives etter 3–5 dager.

Nærmere beskrivelse av de vanligste inngrepene

Svulst i nedre del av tykktarmen (Sigmoideum-reseksjon)

Blodårene og omgivende lymfeknuter settes av sentralt, helt inne ved hovedpulsåren som ligger på bakre bukvegg. Man fjerner sigmoideum, og løsner tarmen omkring venstre fleksur slik at man kan legge tarmskjøt uten stramning.

Svulst i øvre del (cøkum og ascendens) av tykktarmen (høyresidig hemikolektomi)

Blodårer og lymfeknuter settes av tett inn mot hovedåren som forsyner høyre side av tykktarmen (arteria mesenterica superior). Man fjerner nederste 8–10 cm av tynntarmen og første del av tykktarmen til forbi høyre fleksur. Det legges tarmskjøt.

Kreft i fleksurene og transversum

Ved kreft i høyre fleksur, transversum og venstre fleksur kan det være kreftspredning til lymfeknutene langs hovedåren til disse tarmsegmenter (arteria colica media). Derfor må man fjerne blodkar og lymfeknuter helt inn til roten av denne arterien.

Her kan du se en video som viser kirurgisk fjerning i tykktarmen. Videoen er laget for helsepersonell og viser en autentisk operasjon. Vi advarer mot sterke inntrykk Klikk for å se video

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil