Medisinsk behandling ved kreft i tykk- og endetarm

Tykktarmskreft som kan opereres

Pasienter operert for tykktarmskreft i stadium II anbefales ikke tilleggsbehandling med cellegift som standardbehandling. Cellegift vurderes i de tilfeller der det har forekommet perforasjon av svulsten før eller under operasjon eller dersom det var få (8 eller mindre) undersøkte lymfeknuter i vevsdelen som er fjernet.

Etter operasjon for tykktarmskreft, der det var spredning til lymfeknuter i vevsdelen som er fjernet (stadium III), anbefales tilleggsbehandling med cellegift med oppstart innen 4 til 6 uker etter operasjonen.

  Endetarmskreft som kan opereres

  Cellegift- og strålebehandling gis før operasjon når svulsten har vokst inn i naboorganer og der det er liten avstand fra svulsten til begrensningen av fettvevet rundt endetarmen. Dette gjelder cirka 10 til 15% av pasientene. Strålebehandlingen gis over 5 uker, tilsammen 50 Gy. Strålebehandlingen kombineres med samtidig cellegift. Dette gir bedre stråleffekt på svulsten.

  Strålebehandling før operasjon halverer risiko for lokalt tilbakefall, og denne risiko reduseres ytterligere med samtidig cellegiftbehandling.

  Ved spredning til lever

  Hos pasienter uten annen sykdom enn spredning til lever fra tykk-/endetarmskreft, foregår det fortsatt diskusjon om nytte av cellegift i forbindelse med operasjon av leveren. Hos noen få utvalgte pasienter synes det å være nytte av cellegift før og etter leverkirurgi.

  Ved spredning til lever som primært ikke kan opereres, men som er mulig å operere etter cellegiftbehandling, vurderes kombinasjonsbehandling med cellegift for enkelte pasienter, eventuelt med tillegg av antistoffbehandling for best mulig behandlingseffekt.

  Lindrende behandling

  Ved sykdom som ikke kan opereres eller ved fjernspredning kan cellegift ha symptomlindrende og livsforlengende effekt. Hovedhensikten med behandlingen er ikke helbredelse, men å lindre symptomer, samt hindre vekst og forverring av sykdommen.

  Det finnes forskjellige varianter av regimer i Norge. Fordi cellegiften har ulike bivirkninger, kan pasientens allmenntilstand og symptomer påvirke valg av cellegiftregime.

  Antistoffet bevacizumab kan benyttes ved spredning fra tykk-/endetarmskreft hos pasienter som forventes å  tåle denne behandlingen. En må være oppmerksom på mulige bivirkninger som blant annet trombose eller emboli, høyt blodtrykk og forsinket sårtilheling.