Irinotekan (Campto®) kur

Irinotekan er en cellegift som gis til pasienter med kreft i tykk- og endetarm. Den kan gis alene eller i kombinasjon med andre medikamenter. Behandlingen gjentas etter hver 2. eller 3. uke. Hvor mange kurer du skal ha er avhengig av hvordan kurene virker mot kreftsykdommen. Det er også avhengig av at kroppen din tåler behandlingen. Vanligvis gis tre eller fire kurer, før man tar nye røntgenundersøkelser for å evaluere effekten av behandlingen.

Før hver kur tas blodprøver, dette gjøres enten dagen før eller samme dag.

Hvordan kan jeg forberede meg?

På morgenen kurdagen skal du ta kvalmeforbyggende medikamenter. Disse tas etter anvisning fra lege. Vi anbefaler at du spiser vanlig frokost før du kommer til behandling.

Hvordan foregår behandlingen?

Før kuren starter får du lagt inn en kanyle i en blodåre på armen. Selve behandlingen varer i cirka 1,5 time.

Etter at kuren er avsluttet kan du reise hjem.

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til i forbindelse med denne kuren

Akutt kolinergt syndrom 

Irinotekan kan gi akutt kolinergt syndrom. Symptomene på dette er kvalme, oppkast, magekramper, økt spytt- og tåreflod. Symptomene inntreffer som regel i løpet av 24 timer etter behandling med irinotekan. Du får forebyggende medisin (atropin) mot akutt kolinergt syndrom før hver kur. Atropin kan gi synsforstyrrelse. Du bør derfor unngå bilkjøring den dagen du får kur.

Diaré

Irinotekan kan hos enkelte pasienter føre til alvorlig diaré, som kan oppstå de første dagene etter kur. Dersom du får diare etter kur, skal du ta stoppende tabletter. Du bør for eksempel ta to loperamid/Imodium® kapsler etter første løse avføring og deretter en kapsel annenhver time inntil 12 timer etter siste løse avføring. Drikk mye, minst 2 liter hver dag, unngå melkeprodukter.  Dersom du har vanntynn diare i over 24 timer, eller hvis du har diare og samtidig feber, bør du oppsøke lege eller lokalsykehus som vil vurdere behovet for innleggelse og annen behandling.

Kvalme

Uten forebyggende kvalmebehandling er kvalme (og eventuelt oppkast) vanlig ved denne kuren. Kvalme og uvelhetsfølelse kan vedvare i inntil en uke. Kvalme forebygges ved å ta de kvalmeforebyggende medikamentene legen har foreskrevet. Anbefalinger for bruk følger pakningene du eventuelt får på resept etter utskriving. Fortsett med kvalmeforebyggende medikamenter selv om du ikke opplever kvalme. Det kan være effekten av tablettene som forhindrer kvalmen. Du får også resept på medikamenter du kan ta i tillegg dersom du likevel blir kvalm.

Blir kvalme et problem for deg når du er hjemme og de rådene du har fått ikke hjelper, tar du kontakt med fastlegen eller lokalsykehuset. Noen kan ha god effekt av å endre medikamenter. 

Påvirkning av benmargen

Benmargen produserer røde og hvite blodlegemer, samt blodplater. Cellegiften kan føre til forbigående nedsatt produksjon, slik at antallet hvite blodlegemer reduseres. Dette kan medføre svekket infeksjonsforsvar (lavt antall hvite blodlegemer), tendens til neseblødning og hudblødninger (lavt antall blodplater), samt blodfattighet (lav blodprosent). Ved lavt antall hvite blodlegemer, kan det være risiko for alvorlig infeksjon som raskt må behandles i sykehus. Forsøk å leve et mest mulig normalt liv, men hvis mulig unngå nærkontakt med mennesker du vet har en infeksjon, som for eksempel forkjølelse.

Kontakt umiddelbart lokalsykehus (om det så er midt på natten) dersom du:

  • føler deg uvel, har sykdomsfølelse og/eller har symptomer på infeksjon (for eksempel hoste, frysninger, diaré, svie ved vannlatning).
  • har feber 38,3°C eller høyere målt en gang eller vedvarende temperatur på  38,0°C eller høyere i mer enn en time. Det er anbefalt at du tar temperaturen i endetarmen med et elektronisk termometer.
  • har nese- og/eller hudblødninger.

Tynnere hår

Ved denne kuren kan håret bli tynnere. Endel mister håret delvis, og enkelte mister håret helt. NAV dekker eventuelle utgifter til parykk eller hodeplagg hvis det blir nødvendig. Du får rekvisisjon av lege.

Svimmelhet og synsforstyrrelser

Svimmelhet og synsforstyrrelser kan oppstå de første 24 timene etter kur. Dette er ikke farlig, men man bør ikke kjøre bil i denne perioden.

Tretthet/konsentrasjonsvansker

Du kan føle deg trett under behandlingen, med økt behov for å hvile. Opplevelsen av tretthet er mest uttalt den første uken etter kur. Det er viktig å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Gi deg selv lov til å hvile mer enn du gjør til vanlig. Undersøkelser viser imidlertid at det er gunstig å være i noe fysisk aktivitet. Noen opplever endret hukommelse og nedsatt evne til å konsentrere seg. Hos de aller fleste retter dette seg etter endt behandling.

Nedsatt fruktbarhet

Under behandling kan kvinner få uregelmessig menstruasjon, eller den kan stanse helt. Likevel bør kvinner bruke prevensjon både i behandlingsperioden og i cirka ett år etter, på grunn av risiko for skader på eggcellene under behandlingene.

Produksjon av sædceller hos menn påvirkes, og dette gjør at befruktningsevnen blir nedsatt. Det kan være aktuelt å fryse ned sæd før behandlingen starter. Hos de fleste vil sædproduksjonen bedre seg de første årene etter kurene. På grunn av risiko for skade på sædceller er det viktig å bruke sikker prevensjon under og det første året etter avsluttet cellegiftbehandling.