På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Årsaker til kreft i tykk- og endetarm

Tarmkreft er en genetisk sykdom i den forstand at den oppstår på grunn av forandringer (mutasjoner) i arvematerialet (DNA) i kreftcellene, eventuelt i prosesser som styrer hvordan genene uttrykkes.

I kreftcellene finner man oftest 50–200 mutasjoner, i enkelte tilfeller opptil 1000. Det er noen av alle disse forandringene som fører til ukontrollert celledeling eller redusert celledød, som igjen fører til ukontrollert vekst av kreftcellene.  

Arvelig disposisjon

Man antar at 20–30 % av krefttilfellene kan være assosiert med arvelig disposisjon, og det er opphopning av krefttilfeller i visse familier. Når sykdommen debuterer i ung alder mistenkes også arvelig disposisjon.

Man kjenner likevel den genetiske feilen hos mindre enn 5 % av pasientene:

  • Lynch syndrom, HNPCC (hereditær non polypposis colorectal cancer), påvises hos cirka 2–4 % av pasientene med kreft i tykk- og endetarm. Genfeilen ligger i det som heter reparasjonsgener og som skal rette opp lesefeil når cellen deler seg og skal kopiere de 24 000 genene som ligger i DNA-strengen. Genfeilen er altså kjent og man kan teste om pasienten, eventuelt friske slektninger, har slik genfeil. Livstidsrisiko for utvikling av kreft hos person med Lynch syndrom er 60–80 %. Samme type genfeil gir økt risiko for kreft i livmor (endometriet) og eggstokker, bukspyttkjertel, magesekk, tynntarm og nyre.
  • FAP, familiær adenomatøs polypose, er en medfødt genfeil i det såkalte APC-genet og det disponerer for dannelse av masse polypper i tarmen og også i magesekken og tolvfingertarmen. FAP foreligger hos cirka 1 % av pasienter med tarmkreft. Praktisk talt alle personer som har denne genfeilen utvikler kreft i ung alder i en eller flere av polyppene, oftest innen 30 års alderen.
  • Flere sjeldne polyppose-syndromer (polypp-dannere) finnes, herav Attenuert adenomatøs polypose (AFAP) og MutYH-assosiert polypose (MAP). Genfeilen er kjent og man kan teste for denne

Andre risikofaktorer

  • Det er ganske klare holdepunkter for at høyt fettinntak og fedme, stekt mat, høyt forbruk av tobakk og alkohol, samt lite aktiv livsstil er assosiert med øket risiko for tarmkreft. 
  • Såkalt inflammatorisk tarmsykdom (IBD = inflammatory bowel disease), en betennelsestilstand i tarmveggen uten sikker årsak gir noe øket risiko for tarmkreft, mest hos de som har sykdom i hele tykktarm/endetarm, og som har hatt tidlig sykdomsdebut og lang varighet av sykdom. De vanligste sykdommene er ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.
  • Tidligere strålebehandling mot mageregionen gir øket risiko for sykdommen.
Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil