Strålebehandling ved nyrekreft

Nyresvulster har tradisjonelt blitt ansett som motstandsdyktige mot strålebehandling, men enkelte pasienter kan oppnå god lindrende effekt ved strålebehandling mot spredningssvulster, både vedrørende smerter og lokal svulstvekst.

Ved moderne systemisk medikamentell behandling av metastatisk sykdom, vil trolig flere pasienter bli kandidater for lindrende strålebehandling. Anbefalingen i dag er å vurdere lindrende strålebehandling som supplement til medikamentell behandling.

Der lokal svulstkontroll anses som spesielt viktig, ved for eksempel spredningssvulster som påvirker sentrale luftveier eller ved nevrologiske utfall, bør det vurderes å gi en eller noen få høydosebehandlinger hos egnede pasienter. Sterotaktisk strålebehandling bør også vurderes ved nyresvulster som ikke er teknisk mulig å fjerne ved operasjon, samt ved en eller få spedningssvulster som ikke er egnet for kirurgi.