Overlevelse ved nyrekreft

Sykdommens forventede forløp og overlevelse (prognose) er avhengig av ulike prognostiske faktorer. De prognostiske faktorene deles inn i kliniske, anatomiske og histologiske faktorer.

Kliniske faktorer:

Anatomiske faktorer (identifiseres ved hjelp av TNM):

 • tumorstørrelse
 • innvekst i nyrevene og eventuelt den store hulvenen (vena cava)
 • innvekst i nyreporten
 • tumors forhold til kapsel og nyrehinne (Gerotas fascie)
 • innvekst i binyre
 • spredning til lymfeknuter
 • fjernspredning

Histologiske faktorer: 

 • Fuhrmans kjernegradering
 • histologisk undertype (nyrecellekarsinom av klarcellet og papillær type har vanligvis dårligere prognose)
 • fravær av sarkomatoide (som ligner sarkom) trekk
 • innvekst i små blodkar

Fuhrmans gradering beskriver kreftcellenes likhet til normale celler, basert på hvordan cellene ser ut under mikroskop, på en skala fra 1 til 4. Her beskrives form og størrelse av kreftcellekjerner, samt størrelse av nukleoler (kjernelegeme). Grad 1-svulster har vanligvis god prognose. Grad 4-svulster har vanligvis dårlig prognose. Spolformete tumorcellers vekst graderes alltid som 4. De fleste nyretumorer graderes som 2 eller 3.

Les mer...

Fem års relativ overlevelsesrate vil være cirka 75 % ved lokalisert sykdom, cirka 50 % ved regional spredning og under 10 % ved fjernspredning. (Kreftregisteret). 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med nyrekreft (unntatt nyrebekken), i prosent etter 1981–2020.
Kilde: Kreftregisteret