Gastroskopi

Spørsmål om gastroskopi

Gastroskopi er en undersøkelse av spiserør, magesekk og tolvfingertarm.

Undersøkelsen utføres ved hjelp av et gastroskop, som er en fleksibel slange, forsynt med kamera, lyssystem og en eller to arbeidskanaler. Slimhinnene kan dermed inspiseres og bildene overføres til en monitor. Undersøkelsen er enkel og foretas på de fleste sykehus.

Gastroskopi gjøres for å avdekke eventuell sykdom i slimhinnen som sår, betennelse, godartede eller ondartede svulster. Undersøkelsen benyttes også for å kontrollere at sår i magesekk og tolvfingertarm tilheles og for å påvise og behandle kilden til akutt blødning i øvre mage-/tarmkanal.

Man kan ta vevsprøve, fjerne polypper og injisere medikamenter ved gastroskopi. Undersøkelsen kan og anvendes ved laserbehandling av lesjoner og blokking av spiserør.

Beskrivelse av undersøkelsen

Bruker pasienten Plavix®, Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis® eller Marevan®, og fastlegen ikke har bestemt noe annet, må han/hun stoppe å ta disse medisinene for å redusere risikoen for blødning i forbindelse med undersøkelsen:

  • Plavix® må stoppes 7 dager før undersøkelsen.
  • Pradaxa®, Xarelto® og Eliquis® må stoppes dagen før undersøkelsen.
  • Marevan® må stoppes 2 dager før undersøkelsen.

I tillegg tas INR kontroll 1-2 timer før avtalt undersøkelsestime. Bruker pasienten Albyl-E® kan han/hun fortsette med denne. Ta kontakt med undersøkelsesavdelingen dersom pasienten har kunstig hjerteklaff. 

Pasienten skal faste de siste 6 timene før undersøkelsen. Er pasienten veldig tørst kan han/hun drikke 1 – 2 glass vann inntil 2 timer før undersøkelsen. Etter det kan han/hun skylle munnen uten å svelge noe. Har pasienten diabetes og bruker insulin, kan undersøkelsesavdelinge kontaktes for å få timeavtale tidlig på dagen. Tar pasienten livsviktige medisiner som ikke kan utsettes, kan undersøkelseavdelingen kontaktes for å få en timeavtale tidligere på dagen.

Pasienten tar med oppdatert medisinliste. Gi beskjed om tidligere allergiske reaksjoner på medisiner. 

Det gis eventuell avslappende medisin og lokalbedøvelse i svelget. Gastroskopet føres inn gjennom munnen, nedover spiserøret og videre ned i magesekken og tolvfingertarmen. Hvor langt ned legen fører skopet avhenger av hvilket organ man mistenker svulstvekst i og ønsker å undersøke. Det blåses inn luft for å spile ut spiserøret/magesekken. Derved bedres oversikten under innføringen av skopet. Slimhinnene inspiseres for sykelige funn. Undersøkelsen tar vanligvis 10 til 30 minutter.

Etter undersøkelsen kan pasienten spise og drikke tidligst etter en halv time på grunn av lokalbedøvelsen i svelget. Ved poliklinisk undersøkelse kan pasienten vanligvis reise hjem med en gang etter undersøkelsen. Er det gitt beroligende medisiner kan pasienten ikke selv kjøre bil før dagen etterpå.

Komplikasjoner

Komplikasjoner ved gastroskopi er svært sjeldne. Brekningstendens, trykkfornemmelse og oppblåsthet er vanlige ubehag under og like etter undersøkelsen. Det er også vanlig å ha litt sår hals de første dagene etter undersøkelsen.

I helt spesielle tilfeller kan det oppstå blødning eller hull på spiserør, magesekk eller tolvfingertarm. Operasjon kan da bli nødvendig. Ved mistanke om komplikasjon er det aktuelt med videre observasjon og eventuelt innleggelse på sykehuset.  Hvis pasienten får sterke magesmerter, blodig oppkast eller svart avføring etter at han/hun er kommet hjem, må han/hun kontakte sykehuset. 

Eventuelle prøvesvar foreligger i løpet av 1 til 4 uker. Det gjøres da avtale om videre oppfølging og behandling.

Skopi med vevsprøve