Paklitaksel-/Topotekankur

Paklitaksel-/topotekankur gis ved kreft i livmorhals. 

Kuren gis ikke ved allergi mot paklitaksel eller andre legemidler oppløst i Chremaphor EL (polyetoksylert ricinusolje). Paklitaksel elimineres via leveren. Derfor øker toksisiteten ved nedsatt leverfunksjon. Ved påvirket leverfunksjon bør paklitaksel vanligvis seponeres grunnet økt risiko for toksisitet.

Forberedelser

Før første kur tas det EKG (hjertefunksjonsprøve). Ved normal EKG er det ikke nødvendig med videre kontroll.

Blodprøver tas dagen før eller samme dag som kuren gis for å kontrollere blodverdier.

Gjennomføring av kur

Intervall mellom kurene er 3 uker. Neste kur starter dag 22.