Mammografi

Spørsmål om mammografi

Mammografi er en røntgenundersøkelse av brystene for å oppdage eventuelle svulster på et tidlig stadium, før de kan kjennes. Hos kvinner med normalt tett vevsstruktur eller lite bryst har mammografi en høy sensitivitet for å påvise sykdom. Svulsten kan i sjeldne tilfeller likevel overses på grunn av ukarakteristisk utseende og vekstmønster. Hos kvinner med tett vevsstruktur er sensiviteten lavere. Ultralydundersøkelse er i dag et svært viktig supplement til mammografiundersøkelsen. Hos meget unge kvinner, med en sannsynlig godartet kjennbart svulst, kan ultralyd erstatte mammografi som basisundersøkelse.

Mammografi gjøres når symptomer tyder på ondartet sykdom eller betennelsestilstand, ved økt brystkreftrisiko og ved oppfølging. Undersøkelsen utføres ved brystdiagnostiske sentre med røntgenlege til stede. Ut i fra bildefunn og/eller medisinsk problemstilling vil røntgenlegen avgjøre om det er behov for supplerende undersøkelser (ultralyd, MR).

Beskrivelse av undersøkelsen

Det krever ingen spesielle forberedelser, og undersøkelsen gjøres stående, eventuelt i sittende stilling hvis nødvendig.

Under gradert kompresjon av brystet tas det røntgenbilder i to plan. Dette gjøres av begge brystene. Kompresjonen kan oppleves som ubehagelig. Ved behov tas tilleggsbilder. Hos kvinner med innlagt(e) silikonprotese(r) blir brystet fiksert, men med mindre kompresjon. Ved klinisk mammografi gjøres også ultralyd. Svar på undersøkelsen foreligger etter cirka en uke. Av og til må pasienten innkalles på nytt for nye mammografibilder og eventuelt også ny ultralyd.

Etter brystbevarende behandling gjennomføres kontroll årlig de første 10 årene. Etter endt kontrollperiode kan pasienten delta i det norske Mammografiprogrammet. Begge bryst undersøkes. Eventuelt tas forstørrelsesbilder over arret i ett eller to plan.

Etter fjerning av bryst gjennomføres kontroll årlig de første 10 årene etter operasjonen. Etter endt kontrollperiode kan pasienten delta i det norske Mammografiprogrammet.

Eksempler på mammografibilder