På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Behandling ved brystkreft

Det går et klart skille i behandlingen av brystkreft der man kun har påvist lokalisert sykdom i bryst samt eventuelt nærliggende lymfeknuter og der man har påvist spredning av sykdommen til andre steder i kroppen.

Ved lokalisert brystkreft er målsetningen alltid helbredende. Ved spredning finnes det i dag ikke helbredende behandling. Målet er da å lindre symptomer og å holde sykdommen under kontroll. Det finnes etter hvert en rekke behandlingsmåter som etter tur kan gi gode effekter.

Behandling av lokalisert brystkreft i dag er ofte multimodal. Det betyr at flere behandlingsmåter kombineres for å gi best mulig behandlingsresultat og for å gi den enkelte pasient muligheter for å bevare brystet. Svulstens størrelse og egenskaper, eventuell lymfeknutespredning og pasientens alder vil ha betydning for hvilken behandling som velges.

Behandlingen og oppfølgningen av forstadier er delvis det samme som gjøres for invasiv brystkreft, men skiller seg ut ved noe mindre bruk av strålebehandling og sjelden bruk av medikamentell behandling.

Behandlingen av lokalisert brystkreft skiller seg igjen mellom svulster som det primært er mulig å operere og de som det ikke er mulig å operere. Dersom det primært er mulig å operere, vil pasientene få behandling i tråd med standardiserte nasjonale anbefalinger for kirurgi, strålebehandling og medisinsk behandling. Ved lokalavansert stadium (hvor tumors utbredelse gjør det umulig eller uhensiktsmessig å operere) er behandlingsopplegget mer individualisert.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil