På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Trastuzumabderukstekan (Enhertu®)

Trastuzumabderukstekan (Enhertu®) brukes til behandling av HER2-positiv brystkreft og kan gis først og fremst til pasienter med spredning til andre deler av kroppen.

Trastuzumabderukstekan består av to legemidler som er bundet til hverandre; trastuzumab og derukstekan. Trastuzumab er et antistoff og derukstekan er en cellegift. Sammenkoblingen av disse to legemidlene gjør at det er minimalt med sirkulerende cellegift i kroppen, da cellegiften først slippes fri inne i de HER2-positive kreftcellene.

Før hver behandling (kur) tas det blodprøver for å kontrollere at behandlingen tolereres tilfredsstillende. Dette gjøres enten dagen før eller samme dag som du skal ha kur.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Før hver behandling skal du ta kvalmeforebyggende medisiner. Du får resept på dette av legen.

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen gis intravenøst hver 3.uke. Første gang vil behandlingen gjennomføres i løpet av cirka to timer. Senere behandlinger vil ta i underkant av én time.

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til i forbindelse med denne  behandlingen

Kvalme/oppkast/nedsatt appetitt

Kvalme, oppkast og nedsatt appetitt er vanlig uten tillegg av kvalmeforebyggende behandling. Særlig de første dagene etter kur er disse bivirkningene mest uttalt. Det er derfor viktig å ta de kvalmeforebyggende medikamentene legen har foreskrevet. Du får også resept på medikamenter du kan ta i tillegg dersom du likevel blir kvalm. Dersom kvalme tross dette blir et problem for deg når du er hjemme og de rådene du har fått ikke hjelper, tar du kontakt med fastlege/lokalsykehus.

Tretthet/konsentrasjonsvansker

Du kan føle deg trett under behandlingen og oppleve et økt behov for å hvile. Opplevelsen av tretthet er mest uttalt den første uken etter kur. Det er viktig å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Gi deg selv lov til å hvile mer enn du gjør til vanlig. Undersøkelser viser imidlertid at det er gunstig å være i noe fysisk aktivitet. Noen opplever endret hukommelse og nedsatt evne til å konsentrere seg. Hos de aller fleste bedrer dette seg etter endt behandling.

Tynnere hår/hårtap

Ved denne kuren kan håret bli tynnere. Endel mister håret delvis, og noen få mister håret helt. NAV dekker eventuelle utgifter til parykk eller hodeplagg hvis det blir nødvendig. Du får rekvisisjon av lege.

Påvirkning av tarmfunksjonen

Både diaré og forstoppelse er vanlige bivirkninger ettersom slimhinnen i tarmene kan påvirkes av behandlingen. Dersom du får diaré som du opplever som plagsom, kan du bruke Imodium®, et reseptfritt medikament som virker stoppende på diaré. Dersom dette ikke hjelper, bør du kontakte fastlegen eller lokalsykehuset ditt for videre råd. Forstoppelse kan forekomme ved behandling med kvalmeforebyggende medikamenter i forbindelse med cellegiftkuren. Ofte er dette mest uttalt den første uken, eller de første dagene etter at du har fått  behandling. Du kan i noe grad forebygge dette ved å drikke rikelig, spise fiberrik kost og holde deg i fysisk aktivitet. Noen opplever at det er nødvendig å bruke avføringsmidler i en periode. Det  anbefales et mildt virkende avføringsmiddel, som Laktulose®/Dufalac®/Movicol®. Dersom dette  ikke er tilstrekkelig, kan du trenge sterkere midler, som for eksempel Laxoberal® dråper. Ulike typer avføringsmidler får du kjøpt uten resept på apoteket.

Andre vanlige bivirkninger

  • Hodepine
  • Magesmerter
  • Verking eller smerter i muskler/ledd
  • Munntørrhet/munnsår
  • Såre slimhinner i svelg

Alvorlige bivirkninger av behandlingen

Påvirkning av benmargen

Benmargen produserer røde og hvite blodlegemer, samt blodplater. Cellegiften kan noen ganger føre til forbigående nedsatt produksjon, slik at antallet blodceller reduseres. Dette kan medføre svekket  infeksjonsforsvar (lavt antall hvite blodlegemer), tendens til neseblødning og hudblødninger (lavt  antall blodplater), samt lav blodprosent. Ved lavt antall hvite blodlegemer, kan det være risiko for alvorlig infeksjon som raskt må behandles i sykehus.

Kontakt umiddelbart lokalsykehus (om det så er midt på natten) dersom du:

  • føler deg uvel, har sykdomsfølelse og/eller har symptomer på infeksjon (for eksempel hoste,  tungpust, frysninger, diaré, svie ved vannlatning)
  • har feber 38,3°C eller høyere målt én gang eller vedvarende temperatur på 38,0°C eller høyere  i mer enn én time. Det er anbefalt at du tar temperaturen i endetarmen med et elektronisk termometer
  • har nese- og/eller hudblødninger som ikke stanser raskt

Lungeproblemer (pneumonitt/interstitiell lungesykdom (IDL))

Trastuzumabderukstekan kan forårsake lungeproblemer som kan være livstruende. Symptomer kan  ligne andre lunge- eller hjertesykdommer. Kontakt lokalsykehuset ditt umiddelbart dersom du får  nye eller forverrede lungesymptomer, for eksempel pustevansker, kortpustethet, hoste eller feber. Å få rask medisinsk behandling kan hindre at disse problemene blir alvorlige. Når du er under behandling med trastuzumabderukstekan, vil behandlingsansvarlig lege jevnlig sjekke for disse tegnene og symptomene på lungeproblemer.

Påvirkning på hjertet

Trastuzumabderukstekan kan svekke hjertemuskelen, og hjertefunksjonen skal kontrolleres før oppstart av behandling og regelmessig under behandlingen.

Overfølsomhetsreaksjoner

Trastuzumabderukstekan kan i sjeldne tilfeller gi infusjonsreaksjoner under selve behandlingen. En eventuell infusjonsreaksjon vil i de fleste tilfeller være forbigående. Symptomer på infusjonsreaksjon kan være varmefølelse i ansiktet, utslett, kløe, tung pust, trykkfornemmelse i brystet og akutt ryggsmerte.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil