På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Trastuzumab emtansine (Kadcyla®) kur

Trastuzumab emtansine brukes til behandling av HER2-positiv brystkreft ved spredning til brystregionen eller ved fjernspredning.

Trastuzumab emtansine består av to legemidler som er bundet til hverandre, trastuzumab og DM1. Trastuzumab er et antistoff og DM1 er en cellegift. Sammenkoblingen av disse to legemidlene gjør at det er minimalt med sirkulerende cellegift i kroppen, da cellegiften først slippes fri inne i de HER2-positive kreftcellene.

Det tas hjerteundersøkelser før start og underveis i behandlingen. Før hver behandling (kur) tas det blodprøver. Dette gjøres enten dagen før eller samme dag som du skal ha kur. Hvor mange kurer du skal ha vil bli vurdert forløpende.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Det er ingen spesielle forberedelser.

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen gis intravenøst hver 3.uke. Første gang du mottar behandlingen vil det ta i underkant av 2 timer, men du må være til observasjon for bivirkninger i ca 1.5 time etter avsluttet kur. Senere behandlinger vil ta i underkant av 1 time, men med observasjonstid på 30 minutter etter avsluttet kur.

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til i forbindelse med denne kuren

De fleste tolererer denne medisinen godt. Det er likevel viktig at du alltid rapporterer bivirkninger til helsepersonell underveis i behandlingen. Informer også om andre bivirkninger eller plager du tenker kan ha sammenheng med behandlingen eller sykdommen.

Overfølsomhetsreaksjoner

Trastuzumab emtansine kan i sjeldne tilfeller gi infusjonsreaksjoner. En eventuell infusjonsreaksjon vil i de fleste tilfeller være forbigående. Symptomer på infusjonsreaksjon kan være varmefølelse i ansiktet, utslett, kløe, tung pust, trykkfornemmelse i brystet og akutt ryggsmerte.

Symptomer fra mage-tarm systemet

Såre slimhinner i svelg, munntørrhet, diaré, forstoppelse og magesmerter kan forekomme.

Kvalme

Kvalme og uvelhet er sjelden ved denne kuren. Du kan eventuelt få kvalmeforebyggende medikamentene før kuren.

Påvirkning på hjertet og pusteproblemer

Trastuzumab emtansine kan svekke hjertemuskelen. Når hjertemuskulaturen er svak kan man utvikle symptomer som kortpustethet ved hvile eller søvn, brystsmerter, hovne ben, armer og en følelse av rask eller uregelmessig hjertebank. I sjeldne tilfeller kan også medisinen forårsake alvorlige pusteproblemer som kortpustethet og hoste. Dette kan være tegn på betennelse i lungene. Opplever du noen av disse symptomene som her er beskrevet må du kontakte lege umiddelbart.

Leverproblemer

Trastuzumab emtansine kan i sjeldne tilfeller forårsake betennelse eller celleskader i lever. Det vil derfor tas blodprøver for å måle leverfunksjonen før og regelmessig under behandlingen.

Påvirkning av benmargen

Benmargen produserer røde og hvite blodlegemer, samt blodplater. Cellegiften kan føre til forbigående nedsatt produksjon, slik at antallet blodceller reduseres. Dette kan medføre svekket infeksjonsforsvar (lavt antall hvite blodlegemer), tendens til neseblødning og hudblødninger (lavt antall blodplater), samt lav blodprosent. Ved lavt antall hvite blodlegemer, kan det være risiko for alvorlig infeksjon som raskt må behandles i sykehus.

Kontakt umiddelbart lokalsykehus (om det så er midt på natten) dersom du:

  • føler deg uvel, har sykdomsfølelse og/eller har symptomer på infeksjon (for eksempel hoste, frysninger, diaré, svie ved vannlatning).
  • har feber 38,3°C eller høyere målt en gang eller vedvarende temperatur på  38,0°C eller høyere i mer enn en time. Det er anbefalt at du tar temperaturen i endetarmen med et elektronisk termometer.
  • har nese- og/eller hudblødninger

Nevrologiske symptomer

Trastuzumab emtansine kan påvirke perifere nerver og gi prikkinger, nummenhet eller følelsesløshet og enkelte ganger svekket kraft i fingre og/eller føtter. Dette er plager som vanligvis avtar etter avsluttet behandling.

Tretthet/konsentrasjonsvansker

Du kan føle deg trett under behandlingen, med økt behov for å hvile. Det er viktig å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Gi deg selv lov til å hvile mer enn du gjør til vanlig. Undersøkelser viser imidlertid at det er gunstig å være i lett fysisk aktivitet.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil