På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Trastuzumab

Trastuzumab (Herceptin®) er et antistoff som gis til pasienter med ulike krefttyper. Medikamentet kan gis alene eller i kombinasjon med cellegift.

Trastuzumab gis hver 3. uke, eller oftere. Antall kurer vurderes individuelt.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Det er ingen spesielle forberedelser. Før hver kur snakker du med lege eller sykepleier.

Hvordan foregår behandlingen?

Trastuzumab gis som oftest som en sprøyte som settes under huden (subcutant) i låret i løpet av fem minutter. Kuren kan også  gis via en kanyle i en blodåre på armen. Antistoffet er like effektivt når det gis under huden som når det gis intravenøst.

Ved første behandling observeres du for bivirkninger i seks timer. Etter at behandlingen er avsluttet kan du reise hjem.

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til i forbindelse med denne kuren

Behandlingen med trastuzumab er forbundet med få bivirkninger.

Overfølsomhetsreaksjoner

Trastuzumab kan gi overfølsomhetsreaksjoner. Symptomer på dette kan være feber, frysninger og plutselige smerter. Reaksjonene kommer vanligvis under første behandling. En sykepleier vil derfor sitte hos deg under den første behandlingen.

Forholdsregler:

  • Gi beskjed om eventuell kjent allergi slik at lege/sykepleier er oppmerksomme på økt risiko for overfølsomhetsreaksjoner.
  • Ta kontakt med legen din eller sykehuset der du har fått behandling hvis tegn til overfølsomhetsreaksjoner inntreffer etter at du kommer hjem.

Bivirkningene kan helt eller delvis lindres med hjelp av legemidler.

Påvirkning av hjertet

Hjertefunksjonen kontrolleres jevnlig fordi trastuzumab kan påvirke hjertefunksjonen.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil