På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Overlevelse ved brystkreft

Overlevelsen ved  brystkreft har blitt gradvis bedre, og andelen kvinner som er i live 5 år etter å ha blitt diagnostisert med kreft i brystet har økt kraftig. Ved utgangen av 2021 var det 54 827 personer som hadde blitt friske av eller levde med brystkreft diagnostisert i løpet av de siste 15 årene.

Prognosen ved brystkreft er sterkt avhengig av hvilket stadium sykdommen er i ved diagnosetidspunkt, som igjen kan påvirkes av tidlig diagnostikk. Resultater fra det norske mammografiscreeningprogrammet viser at de som møtte til screening hadde en 43% lavere brystkreftdødelighet enn de som ikke møtte.  

Fem års relativ overlevelse er i perioden 2017-2021 totalt (alle stadier) 92,3 prosent.

Det er kjent at brystkreftpasienter har en overdødelighet i mer enn 20 år etter at diagnosen er stillet. Ett år etter operasjon er 98 % i live. Etter 15 år er 78,3 % i live.

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med brystkreft i prosent etter stadium og diagnoseperiode 1982–2021
Kilde: Kreftregisteret

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil