Utskriftsdato (4.10.2022)

Overlevelse ved brystkreft

Overlevelsen ved  brystkreft har blitt gradvis bedre, og andelen kvinner som er i live 5 år etter å ha blitt diagnostisert med kreft i brystet har økt kraftig. Ved utgangen av 2020 var det 52 746 personer som hadde blitt friske av eller levde med brystkreft diagnostisert i løpet av de siste 15 årene.

Prognosen ved brystkreft er sterkt avhengig av hvilket stadium sykdommen er i ved diagnosetidspunkt, som igjen kan påvirkes av tidlig diagnostikk. Resultater fra det norske mammografiscreeningprogrammet viser at de som møtte til screening hadde en 43% lavere brystkreftdødelighet enn de som ikke møtte.  

For årene 2015–2019 var fem års relativ overlevelse 100 % ved stadium I (svulststørrelse ≤ 2 cm uten spredning til lymfeknuter).

Det er kjent at brystkreftpasienter har en overdødelighet i mer enn 20 år etter at diagnosen er stillet. Ett år etter operasjon er 98 % i live. Etter 15 år er 78,3 % i live.

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med brystkreft i prosent etter stadium og diagnoseperiode 1981–2020
Kilde: Kreftregisteret