Årsaker til brystkreft

Det er ingen sikker kunnskap om årsaken til at stadig flere kvinner utvikler brystkreft. Det finnes imidlertid kunnskap om faktorer som kan øke og redusere risikoen for å utvikle sykdommen, disse tyder på at årsaken ofte er et samspill mellom arv, hormonelle faktorer og livsstil. Ikke alle risikofaktorene er like sterke.

Faktorer som reduserer risikoen

  • Å føde første barn før kvinnen er 20–25 år
  • Flere fødsler før kvinnen er 25 år
  • Amming 
  • Regelmessig mosjon
  • Et sunt kosthold
  • Unngå overvekt
  • Drikke minst mulig alkolhol

Risikofaktorer

  • Alder 
  • Kjønn
  • Høy vevstettet i brystene
  • Hormonelle forhold (tidlig menstruasjon, sen førstegangsfødsel, barnløshet og sen overgangsalder)
  • Natt- og skift-/turnusarbeid over mange år
  • Langvarig østrogenbehandling etter overgangsalder
  • Tidligere strålebehandling mot brystkassen
  • P-piller (svært liten risiko)
  • Overvekt
  • Tidligere brystkreft
  • Alkohol, også i moderate mengder
  • Arv/Genfeil 

Arvelig brystkreft

Siden brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner har mange kvinner derfor slektninger med brystkreft uten at det er en genfeil i familien. Det antas at mellom 5–10 % av brystkrefttilfellene kan knyttes til arv i nærmeste familie. Arvelig brystkreft som følge av en genfeil kan nedarves fra mor eller far. BRCA1- og BRCA2-genet er blant de to mest omtalte genene når det gjelder arvelig brystkreft. Alle har disse to genene, men enkelte har en medfødt genfeil (mutasjon i genet) som gir en økt risiko for å utvikle brystkreft og eggstokkreft.

For kvinner som har arvet en genfeil, er risikoen 50-60 % for å utvikle brystkreft i løpet av livet. Med andre ord får ikke alle som har arvet denne genfeilen kreft, men man arver en tendens til å kunne utvikle det. Les mer om arvelig brystkreft under kapittel om utredning  >>>