Årsaker til brystkreft

Det er ingen sikker kunnskap om årsaken til at stadig flere kvinner utvikler brystkreft. Det finnes imidlertid kunnskap om faktorer som kan øke og redusere risikoen for å utvikle sykdommen, disse tyder på at årsaken ofte er et samspill mellom arv, hormonelle faktorer og livsstil. Ikke alle risikofaktorene er like sterke.

Risikofaktorer

 • Alder 
 • Kjønn
 • Hormonelle forhold (tidlig menstruasjon, sen førstegangsfødsel, barnløshet og sen overgangsalder)
 • Natt- og skift-/turnusarbeid over mange år
 • Langvarig østrogenbehandling etter overgangsalder
 • Tidligere strålebehandling mot brystkassen
 • P-piller (svært liten risiko)
 • Overvekt
 • Tidligere brystkreft
 • Alkohol, også i moderate mengder
 • Arv/Genfeil

Faktorer som reduserer risikoen 

 • Faktorer som reduserer risikoen
 • Å føde første barn før 20–25 år
 • Flere fødsler før 25 år
 • Amming 
 • Regelmessig mosjon
 • Et sunt kosthold
 • Unngå overvekt
 • Drikke minst mulig alkohol

Arvelig brystkreft

Siden brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner har mange kvinner derfor slektninger med brystkreft uten at det er en genfeil i familien. Det antas at mellom 5–10 % av brystkrefttilfellene kan knyttes til arv i nærmeste familie. Arvelig brystkreft som følge av en genfeil kan nedarves fra mor eller far. BRCA1- og BRCA2-genet er blant de to mest omtalte genene når det gjelder arvelig brystkreft. Alle har disse to genene, men enkelte har en medfødt genfeil (mutasjon i genet) som gir en økt risiko for å utvikle brystkreft og eggstokkreft.

For kvinner som har arvet en genfeil, er risikoen 50-60 % for å utvikle brystkreft i løpet av livet. Med andre ord får ikke alle som har arvet denne genfeilen kreft, men man arver en tendens til å kunne utvikle det. Les mer om arvelig brystkreft under kapittel om utredning  >>>