Strålebehandling ved kreft i tykk- og endetarm

Strålebehandling brukes i tillegg til kirurgi ved helbredende behandling, eller som lindrende behandling av primærsvulst eller ved spredning.

Adenokarsinomer i tykktarm og endetarm er middels strålefølsomme, og krever høye doser ved behandling.

Normalvevet begrenser strålebehandlingen. Tynntarmen er ett av de strålebegrensende organene. Ved bestråling av endetarmskreft nede i det lille bekken, vil det normalt ikke komme mye tarm i strålefeltet. Tykktarmen er derimot omgitt av tynntarmen mer eller mindre på alle kanter, med følgelig betydelig stråleskade etter strålebehandling. Strålebehandling benyttes derfor i svært liten grad ved tykktarmskreft.