Stadier og spredningsmønster ved benmargskreft

Stadiene inndeles etter mengde beta2-mikroglobulin og albumin målt i blod.

Internasjonal stadieinndeling
Stadium                                     Kriterier
I s-ß2m (beta2-mikroglobulin) <3,5 mg/l og serum albumin > 35 g/l
II Hverken I eller III
III s-ß2m > 5,5 mg/l

Journal of Clinical Oncology, Vol 23, No 15 (May 20), 2005