På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Strålebehandling ved brystkreft

Helbredende strålebehandling gjennomføres vanligvis etter CT-basert inntegning av området som skal bestråles. Denne inntegningen danner utgangspunkt for doseplanlegging og feltstørrelsen. Innstillingen av strålefelt gjøres i dag unntaksvis manuelt.

Strålebehandling etter brystbevarende kirurgi

Etter at tumor er fjernet ved brystbevarende kirurgi kan det være gjenværende kreftceller i brystet, og derfor anbefales det at hele brystkjertelen strålebehandles. For å oppnå minimal risiko for lokale residiv, skal infiltrende tumor være fjernet med god margin til friskt vev før strålebehandling er aktuelt. For DCIS derimot anbefales minimum 2 mm (avrundet til hele mm) avstand mellom DCIS og reseksjonskant. Hvis ikke disse kriterier tilfredsstilles, anbefales det ny reseksjon før strålebehandling gjennomføres både ved invasivt karsinom (kreftsvulster som vokser gjennom vevet rundt) og DCIS. Mot hud og mot brystvegg vil ikke disse grensene gjelde hvis det er utført reseksjon ut til hud og ned til bindevevshinnen rundt brystmuskelen.

Strålebehandling etter operativ fjerning av brystet

Strålebehandling anbefales i de tilfeller hvor brystet er fjernet ved invasiv brystkreft uten sikkert frie mikroskopiske reseksjonskanter.

Invasiv brystkreft ( Kreftsvulster som vokser gjennom vevet rundt)

Ved stadium III (T3-4N0-3, T1-2N2-3)

Denne pasientgruppen er meget heterogen. Det er svært viktig at den enkelte pasient vurderes både av kirurg og kreftspesialist før behandlingsopplegget fastlegges. 

Som oftest gjennomføres cellegiftbehandling etterfulgt av kirurgi, før strålebehandling er aktuelt. I enkelte tilfeller er effekten av cellegifbehandlingen på tumor ikke tilfredsstillende og et operativt inngrep blir vanskelig å gjennomføre. I så fall kan strålebehandlingen gjennomføres uten forutgående kirurgi.

Strålebehandling uten forutgående kirurgi

Strålebehandling uten forutgående kirurgi brukes av og til ved meget store tumorer eller hvor pasienten helt avslår operativ behandling. Behandlingen kan være et alternativ dersom pasienten av medisinske grunner ikke kan gjennomføre kirurgisk behandling. I disse tilfeller vil strålebehandlingsopplegget individualiseres.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil