På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Stadier og spredningsmønster ved brystkreft

Stadieinndeling

Brystkreft deles i hovedsak inn i fire stadier. Stadiene beskriver størrelse på tumor, innvekst i omkringliggende organer og fjernspredning til andre organer.

 • Stadium I: Svulsten er liten og begrenset til selve brystet
 • Stadium II: Svulsten er begrenset til brystet og regionale (nærliggende) lymfeknuter
 • Stadium III: Svulst > 5cm
 • Stadium IV: Svulsten har spredt seg til andre organer i kroppen (fjernspredning).

TNM-klassifikasjonen er et viktig system som betegner hvor utbredt sykdommen er på det tidspunktet den påvises. Denne klassifiseringen skjer etter regler fastsatt av den internasjonale kreftorganisasjonen (UICC). 

"T" (tumor) betegner utbredelsen av den lokale svulsten.

"N" (node/lymfe) uttrykker om det er spredning til lymfeknuter.

"M" (metastaser) uttrykker fjernspredning.

TNM-klassifikasjonen skiller mellom den kliniske klassifiseringen (TNM) og den patologiske klassifiseringen (pTNM).

Stadieinndelingen og TNM-klassifikasjonen er av stor betydning når det skal bestemmes hvilken behandling som skal gis og for vurdering av prognose.

Primærsvulst (T)

 • TX - Klassifikasjon ikke mulig på grunn av manglende informasjon
 • T0 - Ikke påvist primærsvulst
 • Tis - Karsinom in situ
 • T1 - Svulst ≤ 2 cm i største diameter
  • T1mic - svulst ≤ 0,1 cm i største diameter
  • T1a - svulst > 0,1 ≤ 0,5 i største diameter
  • T1b - svulst > 0,5 ≤ 1 cm i største diameter
  • T1c - svulst > 1 ≤ 2 cm i største diameter
 • T2 - Svulst > 2 ≤ 5 cm i største diameter 
 • T3 - Svulst > 5 cm i største diameter
 • T4 - Svulst uavhengig av størrelse, men med direkte innvekst i hud eller brystvegg

Klinisk lymfeknutestatus (N)

 • NX - N-klassifikasjon ikke mulig på grunn av manglende informasjon
 • N0 - Ingen påvisbar spredning til nærliggende (regionale) lymfeknuter
 • N1 - Bevegelige ipsilaterale aksillære lymfeknutemetastaser
 • N2 - Ipsilaterale aksillære lymfeknutemetastaser fiksert til hverandre eller andre strukturer, eller klinisk eller røntgenologisk påvisbare metastaser til ipsilaterale mammaria interna lymfeknuter i fravær av klinisk påvisbare aksillære lymfeknutemetastaser
  • N2a - Ipsilaterale aksillære lymfeknutemetastaser fiksert til hverandre eller andre strukturer
  • N2b - Klinisk eller røntgenologisk påvisbare metastaser til ipsilaterale mammaria interna lymfeknuter i fravær av klinisk påvisbare aksillære lymfeknutemetastaser
 • N3 - Ipsilateral spredning til infraclavikulære lymfeknuter, eller spredning til klinisk eller røntgenologisk påvisbare ipsilaterale mammaria interna lymfeknuter og samtidig klinisk påvisbare aksillære lymfeknutemetastaser; eller ipsilateral spredning til supraclavikulære lymfeknuter med eller uten aksillære eller mammaria interna lymfeknutemetastaser
  • N3a - Klinisk påvisbare ipsilaterale infraclavikulære lymfeknutemetastaser og aksillære lymfeknutemetastaser
  • N3b - Klinisk eller røntgenologisk påvisbare ipsilaterale mammaria interna lymfeknuter og samtidig klinisk påvisbare aksillære lymfeknutemetastaser
  • N3c - Klinisk påvisbare ipsilaterale supraclavikulære lymfeknutemetastaser

Histologisk lymfeknutestatus (pN)

 • pNx - N-klassifikasjon ikke mulig på grunn av manglende informasjon
 • pN0 - Ingen histologisk påvisbar spredning til nærliggende lymfeknuter, ikke utført immunhistokjemisk undersøkelse for påvisning av svulstcelleansamlinger ≤ 0.2 mm
  • pN0(i-) - Ingen histologisk påvisbar spredning til nærliggende lymfeknuter, negativ immunhistokjemisk analyse
  • pN0(i+) - Ingen påvisbare regionale lymfeknutemetastaser, positiv immunhistokjemisk analyse, men ingen svulstcelleansamlinger > 0.2 mm
  • pN0(mol-) - Ingen påvisbar spredning til nærliggende lymfeknuter, negativ molekylær undersøkelse (rt-pcr)
  • pN0(mol+) - Ingen påvisbar spredning til nærliggende lymfeknuter, positiv molekylær undersøkelse (rt-pcr)
 • pN1(mi) - Mikrometastase > 0.2 ≤ 2.0 mm i største diameter
 • pN1 - Spredning til 1-3 aksillære lymfeknuter og/eller mikroskopisk påvisbar spredning til mammaria interna lymfeknute etter sentinel node-undersøkelse (ikke klinisk påvisbar)
  • pN1a - Spredning til 1-3 aksillære lymfeknuter
  • pN1b - Mikroskopisk påvisbar spredning til mammaria interna lymfeknute etter sentinel node-undersøkelse (ikke klinisk påvisbar)
  • pN1c - Spredning til 1-3 aksillære lymfeknuter og mikroskopisk påvisbar spredning til mammaria interna lymfeknute etter sentinel node-undersøkelse (ikke klinisk påvisbar)
 • pN2 - Spredning til 4-9 aksillære lymfeknuter, eller spredning til klinisk eller røntgenologisk påvisbare ipsilaterale mammaria interna lymfeknute(r) uten samtidige aksillære lymfeknutemetastase(r)
  • pN2a - Spredning til 4-9 aksillære lymfeknuter (største metastase > 2.0 mm)
  • pN2b - Spredning til klinisk eller røntgenologisk påvisbare ipsilaterale mammaria interna lymfeknute(r) uten samtidige aksillære lymfeknutemetastaser 
 • pN3 - Spredning til 10 eller flere aksillære lymfeknuter, eller spredning til infraclavikulære lymfeknuter, eller spredning til klinisk eller røntgenologisk påvisbare ipsilaterale mammaria interna lymfeknute(r) med samtidige aksillære lymfeknutemetastase(r), eller spredning til 4 aksillære lymfeknuter med samtidig mikroskopisk påvisbar spredning til mammaria interna lymfeknute(r) (ikke klinisk påvisbar), eller spredning til ipsilaterale supraclavikulære lymfeknute(r)
  • pN3a - Spredning til 10 eller flere aksillære lymfeknuter (største metastase > 2.0 mm) eller spredning til infraclavikulære lymfeknute(r)
  • pN3b - Spredning til klinisk eller røntgenologisk påvisbare ipsilaterale mammaria interna lymfeknute(r) med samtidige aksillære lymfeknutemetastase(r), eller spredning til ≥ 4 aksillære lymfeknuter med samtidig mikroskopisk påvisbar spredning til mammaria interna lymfeknute(r) (ikke klinisk påvisbar)
  • pN3c - Spredning til ipsilaterale supraclavikulære lymfeknute(r) 

Fjernspredning (M)

 • MX - M-klassifikasjon ikke mulig på grunn av manglende informasjon
 • M0 - Ingen fjernspredning påvist
 • M1 - Fjernspredning påvist
Les om TNM-klassifikasjon

I oversikten nedenfor er stadieinndelingen kategorisert i forhold til om brystkreftsykdommen anses som primært opererbar eller ikke-opererbar.

Primært opererbar brystkreftsykdom
Stadium I T1N0M0
Stadium II T0-2N1M0

T2N0M0
Primært ikke-opererbar kreftsykdom
Stadium II T3N0M0
Stadium III T0-2N2M0

T3N1-2M0

T4N0-2M0

T0-4N3M0
Stadium IV T1-4N0-3M1

Bildeserie av stadieinndelingen

Spredning ved brystkreft

Sykdommen kan spre seg både via lymfe- og blodsystemet. Det vanligste er at kreftceller vokser inn i lymfekar og sprer seg til nærliggende lymfeknuter, først og fremst i armhulen. Hvilke lymfeknuter som er angrepet avhenger av hvor modersvulsten er plassert i brystet. Spredning med blodet fører til spredning til skjelett (40–75 %), lunger/lungehulen (2–15 %) og lever (3–10 %), men kan også gi spredning til andre organer, som for eksempel til hjerne eller hud.

Stadig flere har kun påvisbar sykdom i brystet når diagnosen stilles. Mer enn 60 % av pasientene har ikke spredning til lymfeknuter, mens cirka 25 % har spredning til lymfeknuter i armhulen. Resten av pasientene har lokalavansert sykdom, enten i form av stor svulst eller innvekst i hud eller brystvegg. En liten andel har spredning til andre organer. Antallet som har fjernspredning på diagnosetidspunktet har holdt seg stabilt de siste årene.

Det er viktig å skille mellom brystkreft med spredning til nærliggende lymfeknuter (lokoregional sykdom) og brystkreft med fjernspredning til andre organer. Grunnen til dette er at når sykdommen kun har spredning til nærliggende lymfeknuter kan den helbredes.

Fjernspredning

Fjernspredning kalles også metastatisk brystkreft og med dette menes at kreft fra den opprinnelige svulsten har spredt seg til andre deler av kroppen via blod- og/eller lymfesystem, (i motsetning til direkte innvekst fra kreftsvulst til omkringliggende vev). Dersom kreftsykdommen har spredt seg til andre organer vil sykdommen være uhelbredelig og målet med behandlingen vil være å begrense sykdommen, lindre smerte og andre komplikasjoner, og forlenge livet.

 

 
Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil