På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Årsaker til brystkreft

Det er ingen sikker kunnskap om årsaken til at stadig flere kvinner utvikler brystkreft. Det finnes imidlertid kunnskap om faktorer som kan øke og redusere risikoen for å utvikle sykdommen, disse tyder på at årsaken ofte er et samspill mellom arv, hormonelle faktorer og livsstil. Ikke alle risikofaktorene er like sterke.

Risikofaktorer

 • Alder 
 • Kjønn
 • Hormonelle forhold (tidlig menstruasjon, sen førstegangsfødsel, barnløshet og sen overgangsalder)
 • Natt- og skift-/turnusarbeid over mange år
 • Langvarig østrogenbehandling etter overgangsalder
 • Tidligere strålebehandling mot brystkassen
 • P-piller (svært liten risiko)
 • Overvekt
 • Tidligere brystkreft
 • Alkohol, også i moderate mengder
 • Arv/Genfeil

Faktorer som reduserer risikoen 

 • Faktorer som reduserer risikoen
 • Å føde første barn før 20–25 år
 • Flere fødsler før 25 år
 • Amming 
 • Regelmessig mosjon
 • Et sunt kosthold
 • Unngå overvekt
 • Drikke minst mulig alkohol

Arvelig brystkreft

Siden brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner har mange kvinner derfor slektninger med brystkreft uten at det er en genfeil i familien. Det antas at mellom 5–10 % av brystkrefttilfellene kan knyttes til arv i nærmeste familie. Arvelig brystkreft som følge av en genfeil kan nedarves fra mor eller far. BRCA1- og BRCA2-genet er blant de to mest omtalte genene når det gjelder arvelig brystkreft. Alle har disse to genene, men enkelte har en medfødt genfeil (mutasjon i genet) som gir en økt risiko for å utvikle brystkreft og eggstokkreft.

For kvinner som har arvet en genfeil, er risikoen 50-60 % for å utvikle brystkreft i løpet av livet. Med andre ord får ikke alle som har arvet denne genfeilen kreft, men man arver en tendens til å kunne utvikle det. Les mer om arvelig brystkreft under kapittel om utredning  >>>

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil