Informasjon til deg som har fjernet lymfeknuter ved testikkelkreft

Hva kan jeg forvente de første ukene etter jeg har kommet hjem?

Etter denne operasjonen kan du leve nesten som før inngrepet, men dette avhenger selvfølgelig av din allmenntilstand og eventuelle bivirkninger etter behandlingen. Noen kan oppleve å kjenne seg slitne fatigue etter tøffe behandlingsforløp. Les mer om fatigue her >>>

Kan jeg bevege meg og gjøre fysiske aktiviteter som før?

 • Du har som regel ingen restriksjoner i forbindelse med daglige aktiviteter
 • Du må selv begrense, og det er viktig å ikke overdrive. En generell regel er å unngå aktiviteter som fører til smerter
 • Du skal unngå tunge løft i 8 uker etter operasjon. Det vil si at du ikke skal løfte mer enn 5 til 10 kg. Dette er viktig for å forebygge brokkdannelse og sikre tilheling av sår.
 • Utover dette er det viktig med aktivitet innenfor smertegrense.

Hva kan jeg spise og drikke?

Det er viktig å spise variert kost etter operasjonen, gjerne ekstra med proteiner (fisk, kjøtt, m.m.) for å bygge kroppen opp igjen. Et tilstrekkelig væskeinntak er viktig for å forebygge urinveisinfeksjon etter inngrepet. Det vil si 1,5 til 2 liter væske per dag (10-15 glass). Inntak av frukt og grønnsaker vil bidra til økt produksjon av urin og er også en viktig del av kostholdet etterpå.

Vil vannlating og avføring være som før?

Vannlatning:

 • Det er normalt å kjenne lett svie og ubehag etter at urinkateteret er fjernet. Det kan også komme litt blod i urinen etter at kateteret har ligget inne
 • Du kan også oppleve hyppigere vannlatning enn tidligere. Dersom du opplever at mengden minker, føler ufullstendig tømming eller du ikke får latt vannet, er det viktig at du tar kontakt med fastlege eller nærmeste sykehus
 • Det er viktig å huske på at mengden urin avhenger av væskeinntak
 • Hvis du skulle få symptomer på en urinveisinfeksjon slik som svie, smerter eller grumsete/illeluktende urin, er det viktig at du får tatt urinprøve hos din fastlege

Avføring:

 • Det er individuelt hvor fort mage- og tarmfunksjon gjennopprettes etter operasjonen
 • Fysisk aktivitet og tilstrekkelig væskeinntak kan bidra til at tarmen gjenoppretter normal funksjon
 • Hvis avføringen skulle føles hard, kan man få kjøpt milde laxerende midler reseptfritt på apoteket
 • Inntak av svisker eller lignende kan bidra til myk avføring

Må jeg ta medisiner og hvordan virker de?

Du vil få informasjon av lege om hvilke av dine faste medisiner du skal ta etter operasjon. Det er vanlig å få resept på smertestillende ved utreise. Disse må kjøpes på apoteket. Milde smertestillende slik som paracetamol eller ibuprofen kan kjøpes reseptfritt på apoteket. Dersom du skal ta blodfortynnede medisiner vil du bli informert om dette, og du vil samtidig få opplæring av sykepleier. Dersom utskrivelsen skjer i helgen er det vanlig at du får med deg medisiner til du får hentet på apotek.

Skal jeg stelle sår og hvordan gjør jeg det?

Såret er dekket med bandasje. Sårene er lukket med hudstifter som fjernes 12–14 dager etter operasjon. Fastlegen kan gjøre dette og du vil få med deg en spesialtang fra sykehuset. Det er normalt å kjenne ubehag av stikkende smerte eller kløe mens sårene gror. Det er også normalt at det utvikler seg et blåmerke. Du kan oppleve at du blir blå et stykke utenfor snittet, men dette vil forsvinne i løpet av noen uker. Dersom du opplever varme, rødhet eller puss fra sårene må du oppsøke fastlege for å vurdere eventuell sårinfeksjon. Du kan dusje hver dag. Det er viktig at du skifter bandasje. Ta av gammel bandasje før dusjing. Ikke bruk såpe i operasjonsområdet, og la operasjonssåret lufttørke før du legger på ny bandasje.

Har jeg behov for noen form for hjelpemidler?

Dersom du har behov for hjelpemidler ved utskrivelse, er det viktig at du informerer pleiepersonalet om dette. Dette er viktig slik at vi kan hjelpe deg med tilrettelegging før hjemreise. Vanligvis har du ikke behov for hjelpemidler etter operasjon.

Hva er normale plager etter utreise og når skal jeg eventuelt oppsøke lege?

 • Det er normalt å kjenne sårsmerter etter operasjon. Dersom du skulle oppleve vedvarende smerter er det viktig at du tar kontakt med fastlege eller legevakt
 • Hvis du skulle få symptomer slik som feber, frysninger, tungpustenhet eller hevelse i bein er det viktig at du tar kontakt med legevakt eller sykehus.

Må jeg begrense seksuell aktivitet?

Du kan vanligvis opprettholde et normalt seksualliv etter utskrivelse. Du kjenner selv dine begrensninger avhengig av smerter og almenntilstand. Det er viktig å vite at potensen ikke påvirkes av operasjon, selv om sædutløsning kan oppleves unormal (tørr utløsning) hos noen.

Skal jeg til kontroll eller følges opp på noen måte?

Du vil få kontrollavtale noen uker etter operasjonen for å få svar på den mikroskopiske undersøkelsen av de fjernede lymfeknutene. Dette kan eventuelt foregå som en telefontime hvis du ønsker det. 

Når får jeg svar på prøver som er tatt?

Prøver du ikke har fått svar på før utreise, vil du få svar på ved etterkontrollen. Dette gjelder også blodprøver.

Hvor skal jeg henvende meg hvis jeg har spørsmål eller problemer?

Du kan henvende deg til fastlegen eller til urologisk sengepost/urologisk poliklinikk.