På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Oppfølging ved testikkelkreft

Målet med en god oppfølging er å oppdage et eventuelt tidlig tilbakefall, overvåke og behandle bivirkninger forårsaket av cellegift og tilby støtte og veiledning når det gjelder emner som for eksempel ufrivillig barnløshet og hormonsvikt. Hyppigheten av kontrollene er avhengig av stadium og behandlingen pasienten har fått. Ved siden av røntgenundersøkelser og blodprøver, er grundig medisinsk undersøkelse av gjenværende testikkel og overfladiske lymfeknutestasjoner viktig.

De fleste tilbakefall ved testikkelkreft kommer i løpet av de første 1 til 2 år etter primærbehandlingen, men noen få utvikler tilbakefall etter 3 til 4 år eller senere. Pasienter med non-seminom som har fått cellegift, kan utvikle langsomtvoksende teratomer (modne teratoide svulster), særlig på bakre bukvegg. Modne teratomer er ikke påvirkelig av cellegift eller strålebehandling. Teratomkomponenter ved sykdom med spredning krever livslang oppfølging.

Pasienter som har fått fjernet begge testiklene trenger testosteronbehandling gjennom hele livet. Det gjøres sædanalyse av alle pasienter som ønsker det, ett år etter avsluttet behandling.

Etter behandling for testikkelkreft følges pasienter opp inntil 10 år ved en kreftpoliklinikk med påvisning av tilbakefall som hovedmålsetning. Undersøkelse av gjenværende testikkel er obligatorisk. Svulstutvikling i gjenværende testikkel kan forekomme hos 2-5 % av pasientene. Kartlegging og eventuelt behandling av senfølger som skyldes behandlingen, er også viktig ved disse kontrollene.

Ved den siste kontrollen ved kreftpoliklinikk får pasienten utlevert et dokument som beskriver behandlingen. Samtidig angis eventuelle helserisiki som er typiske for pasienter som overlever testikkelkreft og som kan reduseres med forebyggende tiltak. Helsekontrollene og nødvendige tiltak overlates til pasientens fastlege. Målsetningen med helsekontrollene hos fastlegen er å forebygge, utrede og behandle senfølger forbundet til testikkelkreftbehandling.

De vanligste senbivirkningene er:

 • Hjerte- og karsykdom. Behandling med cisplatinbasert cellegiftbehandling øker risiko for hjerte- og karsykdom
 • Nedsatt funskjon av testiklene (hypogonadisme). Opptil 20% opplever testosteronmangel. Redusert lyst, ereksjonssvikt og energiløshed er vanlige symptomer. Erstaningsbehandling med testosteron vurderes ved uttalte symptomer. Etter fjerning av begge testikler og ved lave testosteronnivåer etter behandling av CIS (Karsinom in situ), er livslang testosteronbehandling nødvendig.
 • Ufrivillig barnløshet. Unormale forhold ved sædkvaliteten forkommer hyppig hos pasienter som har testikkelkreft. I tillegg kan cellegift og strålebehandling påvirke fruktbarheten og kjønnshormoner i negativ retning.  Derfor skal det før behandling tas prøver for å vurdere kjønnshormoner (testosteron, LH, FSH og SHBG) og det skal gjøres sædanalyse. Nedfrysing av sæd skal tilbys. Hvis pasienten ønsker å fryse ned sæd, skal dette helst gjøres før fjerning av testiklene, men uansett før cellegiftbehandling. Resultater fra en stor nasjonal etterkontroll av menn tidligere behandlet for testikkelkreft har vist at fertiliteten blir gradvis dårligere med økende behandlingsintensitet, men selv blant menn som hadde fått høye doser cisplatin (mer enn 850 mg) hadde nesten halvparten blitt fedre uten bruk av frosset sæd.
 • Retrograd ejakulasjon (sæduttømming i urinblæren) kan forekomme hos enkelte menn etter operativ fjerning av lymfenuter på bakre bukvegg, men andelen er betydelig redusert etter at nervesparende operasjonsteknikk ble innført. For menn som ønsker å bli fedre kan behandling med Rinexin® eller Tofranil® [imipramin, uregistrert preparat]) være et alternativ.
 • Nyreskade
 • Nevrologiske bivirkninger
 • Påvirkning av hørsel
 • Lungeproblemer
 • Senere utvikling av kreft (særlig i mage- og tarmområdet)

Kontroller hos fastlege

2 til 3 år etter avsluttet oppfølging hos kreftspesialist anbefales regelmessige helsekontroller hos fastlegen. Deretter anbefales kontroll hvert 2 til 3 år, oftere hos pasienter med sykdomsfunn.

Disse kontrollene bør omfatte:

 • Sykdomshistorie med henblikk på symptomer på hjerte- og karsykdom
 • Måling av blodtrykk, høyde/vekt (BMI), midjeomkrets
 • Blodprøver
  • Fastende lipidstatus (total kolesterol, HDL og LDL-kolesterol, triglyserider)
  • Glukose (blodsukker)
  • Testosteron
  • LH
 • Råd om livsstil med fokus på røyking, kosthold og fysisk aktivitet
 • Medikamentelle tiltak etter retningslinjer som ved forebygging av hjerte- og karsykdommer
 • Start av testosteronbehandling ved nedsatt funksjon av testiklene, eventuelt i samråd med spesialist i endokrinologi
 

Kontrollopplegg for testikkelkreft

Seminom 

Anbefaling for seminom stadium I - IV og ved tilbakefall:  

  1. år  2. år   3-4. år  5. år  6-10. år 

Klinisk undersøkelse

Hver 4. måned 

Hver 4. måned 

Hver 6. måned 

Hver 12. måned 

Hver 12. måned 

Tumormarkører

Hver 4. måned

Hver 4. måned 

Hver 6. måned 

Hver 12. måned 

Hver 12. måned 

Røntgen av lunger

Ved 12 måneder 

Ved 24 måneder

Ved 36 måneder

Ved 60 måneder

Ved 10 år 

MR buk/bekken 

Hver 4. måned 

Hver 4. måned 

Hver 6. måned

Hver 12. måned 

Hver 12. måned 

Testosteron, lipider, blodsukker

Ved 12 måneder

    

Ved 36 måneder

Ved 60 måneder 

Ved 10 år 

Blodtrykk

Ved 12 måneder     Ved 60 måneder Ved 10 år 

Alle seminompasienter observeres i 10 år. Ved avsluttende 10 års kontroll får pasienten skriftlig sluttkontrollinformasjon. Hvis det er begrenset MR kapasitet kan eventuelt CT benyttes, men antall CT undersøkelser bør ikke overstige 10 i kontrollperioden. 

Non-seminom 

Oppfølgningsregimet vil variere avhengig av hvilken behandlingsstrategi som velges:

 • Observasjon
 • Tilleggsbehandling med cellegift
 • Operativ fjerning av lymfeknuter (Retroperitonealt glandeltoalett)

Oppfølging ved observasjon

Anbefaling non-seminom stadium I, lav risikoprofil:


1. år   2. år  3. år   4-5. år  7. år  10. år

Klinisk undersøkelse

Hver 4. måned 

Hver 6. måned 

Hver 6. måned 

Hver 6. måned 

Valgfritt 

Valgfritt

Tumormarkører

Hver 2. måned 

Hver 3.måned 

Hver 3.måned 

Hver 6. måned  

Valgfritt 

Valgfritt 

Røntgenav lunger

Hver 4. måned 

Hver 6. måned 

Ved 36 måneder 

Hver 12.måned   

Valgfritt 

Valgfritt

MR buk/bekken 

Hver 4. måned 

Hver 6. måned  

Ved 36 måneder  

Ved 60 måneder 

Valgfritt

Valgfritt  

Testosteron, lipider, blodsukker

Ved 12 måneder 

 

Ved 36 måneder 

Ved 60 måneder 

Valgfritt 

Valgfritt  

En kan vurdere oppfølgning ved 7 og 10 år for å oppdage sene tilbakefall av teratom. Ved avslutningskontrollen (5 eller 10 år) får pasienten skriftlig sluttkontrollinformasjon. Hvis det er begrenset MR kapasitet kan eventuelt CT benyttes, men antall CT undersøkelser bør ikke overstige 10 i kontrollperioden.

Oppfølging etter tilleggsbehandling med cellegift

Anbefaling non-seminom stadium I, høy risikoprofil:


1. år   2. år   3. år   4-5. år  6-10. år 

Klinisk undersøkelse

Hver 6. måned 

Hver 6. måned  

Hver 6. måned  

Hver 6. måned 

Hver 12. måned  

Tumormarkører

Hver 2. måned 

Hver 3.måned 

Hver 6.måned 

Hver 6. måned  

Hver 12. måned   

Røntgen av lunger

Hver 6. måned 

Hver 6. måned 

Ved 36 måneder 

Hver 12.måned   

Ved 10 år

MR buk/bekken 

Hver 6. måned 

Hver 6. måned  

Ved 36 måneder  

Ved 60 måneder 

Ved 10 år 

Testosteron, lipider, blodsukker

Ved 12 måneder 

 

Ved 36 måneder 

Ved 60 måneder 

Ved 10 år

Ved avsluttende 10 års kontroll får pasienten skriftlig sluttkontrollinformasjon. Hvis det er begrenset MR kapasitet kan eventuelt CT benyttes. Antall CT undersøkelser bør ikke overstige 10 i kontrollperioden.

Oppfølging etter operativ fjerning av lymfeknuter (Retroperitonealt glandeltoalett)

Den anbefalte minimumsoppfølning er som observasjonsstrategi.

Oppfølging av non-seminom stadium Mk+, II – IV samt etter behandling ved tilbakefall

Anbefaling:


1. år   2. år   3. år   4-5. år  6-10. år

Klinisk undersøkelse

Hver 4. måned 

Hver 6. måned  

Hver 6. måned  

Hver 6. måned 

Hver 12. måned  

Tumormarkører

Hver 2. måned 

Hver 3.måned 

Hver 3.måned 

Hver 6. måned  

Hver 12. måned   

Røntgen av lunger

Hver 4. måned 

Hver 6. måned  

Hver 6. måned

Hver 12.måned   

Ved 7 og 10 år

MR buk/bekken 

Hver 4. måned 

Hver 6.måned  

Hver 6.måned

Hver 12.måned

Ved 7 og 10 år 

Testosteron, lipider, blodsukker

Ved 12 måneder 

  

 Ved 36 måneder 

Ved 60 måneder 

Ved 10 år

Blodtrykk

Ved 12. måneder     Ved 60 måneder Ved 10 år

Hvis det er begrenset MR kapasitet kan eventuelt CT benyttes. Antall CT undersøkelser bør ikke overstige 10 i kontrollperioden. Ved avsluttende kontroll får pasienten skriftlig sluttkontrollinformasjon. Pasienter som har fått påvist teratom fortsetter med årlige kontroller på ubestemt tid med klinisk undersøkelse og blodprøver (tumormarkører, hormoner, blodlipider, blodsukker) supplert med røntgenundersøkelser etter individuell vurdering.

Les mer om kontrollopplegg...
Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil