Kirurgisk fjerning av testikkel

Spørsmål om fjerning av testikkel

Kirurgisk fjerning av testikkel utføres når ultralyd eller klinisk undersøkelse viser at det er kreft i testikkelen. Ved usikker diagnose må det tas en vevsprøve av testikkelen. Undersøkelsen utføres gjennom et operasjonssnitt og det gjøres umiddelbart mikroskopisk undersøkelse. Er svulsten ondartet, fjernes testikkelen i samme seanse. I enkelte tilfelle kan det være aktuelt å ta vevsprøve av testikkel på motsatt side.

Før inngrepet skjekkes tumormarkører i blodet. (AFP, hCG og LD).

Beskrivelse av operasjonen

Inngrepet utføres i narkose eller ryggmargsbedøvelse. Det legges et skråsnitt i lysken og en bit av svulsten tas ut til frysesnitt. Dersom frysesnittet bekrefter at svulsten er ondartet, fjernes testikkelen fullstendig. Det plasseres eventuelt testikkelprotese i pungen, hvis pasienten ønsker det. Protesen har form som en testikkel og finnes i forskjellige størrelser.

Etter operasjonen observeres  blodtrykk, puls og bandasje for å avdekke eventuelle blødninger.

Videre utredning og behandling avhenger av kreftens utbredelse.