Kirurgisk behandling ved testikkelkreft

Ved kreft i testikkelen fjernes denne ved operasjon (orkiektomi). Er diagnosen usikker tas en vevsprøve av testikkelen. Viser vevsprøven ondartet svulst, fjernes testikkelen.

For å vurdere om det foreligger celleforandringer (karsinom in situ) i motsatt testikkel kan det være aktuelt å ta vevsprøve fra denne.

Dersom det er mulig, får pasienten tilbud om nedfrysing av sæd. Dette gjøres i de tilfeller der pasienten skal ha tilleggsbehandling som kan påvirke evnen til å få barn, eller dersom den andre testikkelen er underutviklet eller mangler.

Hos noen pasienter er det nødvendig å fjerne lymfeknuter på bakre bukvegg (retroperitonealt glandeltoilette) etter gjennomført cellegiftbehandling. Lymfeknutene som er forbundet med den syke testikkelen fjernes. Foreligger mistanke om spredning, kontrolleres lymfeknutene på motsatt side.