Årsaker til testikkelkreft

Årsakene til testikkelkreft er for det meste ukjente, men noen risikofaktorer kjenner vi.

Risikofaktorer

Medfødte utviklingsdefekter

Kryptorkisme (testikkelretensjon) er en tilstand hvor en eller begge testiklene ikke er gått ned i pungen under utviklingen, men stanset i bukhulen eller i lyskekanalen. 2 til 4 % av alle guttebarn med kryptorkisme vil senere i livet utvikle testikkelkreft. Risikoen tiltar kraftig hvis tilstanden ikke blir kirurgisk korrigert innen puberteten.

Ulike typer av feil i fordelingen av kjønnskromosomene, gir også økt risiko for kreft i testiklene.

Arv

Familiær opphopning av testikkelkreft forekommer. Risikoen er økt  2 til 4 ganger ved testikkelkreft hos far, 8 til 10 ganger dersom bror har sykdommen.

Ufrivillig barnløshet

Ufrivillig barnløshet (infertilitet) er en risikofaktor.

HIV-infeksjon

I den senere tid har det blitt rapportert flere tilfeller av testikkelkreft hos menn med HIV-infeksjon.

Miljø

Det er geografiske forskjeller i forekomst, med kraftig økning i de siste tiår gjør at man mistenker miljømessige faktorer som medvirkende årsak for testikkelkreft. Den miljømessige påvirkningen skjer tidlig i fosterlivet. Hormonelle faktorer har vært mistenkt, men årsakssammenhengen er sannsynligvis kompleks og ikke endelig avklart.