Hjerteundersøkelse (Belastnings-EKG)

Hva er belastnings-EKG?

Ved å registrere EKG under belastning (arbeid), oftest sykling på en trimsykkel, undersøkes hjertekapasiteten.

Hvorfor gjennomføres undersøkelsen?

  • For å vurdere hjertets pumpefunksjon under belastning.
  • For å avsløre eventuelle tegn til utilstrekkelig surstofftilførsel til hjertemuskulaturen (ischemi), som ofte skyldes trange kransårer i hjertet.
  • For å avsløre eventuelle rymeforstyrrelser under belastning.
  • For å vurdere årsak til brystsmerter, for eksempel angina pectoris.

Hvordan foregår undersøkelsen?

Elektroder festet på huden omtrent som ved vanlig EKG. EKG registreres først mens du ligger stille, deretter under sykling med trinnvis økende motstand (belastning). Oftest måles blodtrykket flere ganger under syklingen.

Legen som er tilstede under testen avgjør når belastningen skal avbrytes, vanligvis etter 10-15 min. Dette avhenger av formen og kondisjonen din og/eller om du reagerer på belastningen med brystsmerter, uttalt tung pust eller slitenhet, høy pulsfrekvens, rytmeforstyrrelser eller tegn på ischemi. Etter at syklingen er avsluttet registreres fortsatt EKG i hvile 3-4 minutter mens du sitter rolig på sykkelen.

Hvor lenge varer undersøkelsen?

Total varighet er cirka 1/2 - 3/4 time.

Hvordan forbereder jeg meg?

Undersøkelsen krever ingen forberedelser, men vi tar imidlertid forbehold om din allmenntilstand og visse blodverdier (hemoglobin, blodplater). Du må ha på deg klær som gjør det mulig for deg å sykle. Du bør derfor ha hensiktsmessige sko for pedaltråkking.

Når får jeg resultatet?

Resultatet avleses umiddelbart.