Partikkelterapi

Partikkelterapi (protonterapi) er en form for strålebehandling. Ved denne type strålebehandling bestråles kreftsvulsten med positivt ladede kjernepartikler (protoner) eller atomkjerner, for eksempel fra grunnstoffet karbon.

Partikkelterapiens største fordel sammenlignet med ordinær strålebehandling (fotonstråling) er at det er mulig å oppnå mindre bestråling av friskt vev rundt svulsten. Skadevirkningene på omkringliggende vev og organer blir dermed redusert.

For barn er dette spesielt viktig, da de skal leve med ettervirkningene av kreftbehandling i mange år, og man bør derfor i størst mulig grad redusere stråledosen til normalt vev. Viktigst er dette for de yngste barna, for de som skal ha høye stråledoser og for de som skal strålebehandles i områder med strålesensitive organer i nærheten. Det siste vil spesielt gjelde svulster i sentralnervesystemet, hode/hals-regionen og bekkenet.

Partikkelterapi er foreløpig bare aktuelt for et fåtall pasienter, disse pasientene vil bli henvist fra protongruppene i deres respektive helseregion. Behandlingen skal nå etableres som behandlingsform i Norge, men inntil videre har universitetssykehusene avtale med flere utenlandske senter for å kunne tilby slik behandling til norske pasienter. 

Forberedelser

Universitetssykehuset i aktuell helseregion tar ansvar for medisinske forberedelser ut fra behov, som blodprøver, MR-, CT-, øye-/hørsels undersøkelse, tannlege, eventuelt andre undersøkelser.

Du vil bli innkalt til informasjonssamtale om strålebehandling ved universitetssykehuset. Det kan være behov for samtale med sosionom om blant annet pleiepenger, eventuelt samtale med psykolog som også vurderer om det er nødvendig med gjennomføring av nevropsykologisk test.

Utenlandskontoret er behjelpelig med flybilletter, bosted og betalingsgaranti til behandlingsstedet. Utgifter til flybilletter og bosted blir dekket for pasienten (og foreldre til barnepasienter). Reiseutgifter til søsken dekkes ikke. Du/dere må selv ta ansvar for gyldig pass, reiseforsikring, eventuell søknad om visum og pleiepenger for behandlingsperioden (sistenevnte gjelder for foreldre til barnepasienter).

Hvordan foregår behandlingen?

Når det har blitt besluttet at du/deres barn skal få partikkelterapi i utlandet vil en kontaktperson fra Utenlandskontoret ta kontakt og gi dere både skriftlig og muntlig informasjon.

Behandlingen vil oftest ta 5 til 8 uker. Hver behandling tar rundt 30-40 minutter (varierer med hvor kompleks stråleplanen blir). For barn som trenger narkose under behandlingen beregnes noe lengre tid per behandling. Det kan bli en del ledig tid, så det kan være nyttig å pakke med seg slik at man kan gjøre hyggelige aktiviteter når behandlingen er ferdig for dagen.

Dere vil alltid kunne ta kontakt med Utenlandskontoret om det skulle oppstå problemer underveis.

Oppfølging

Når dere har kommet hjem til Norge vil dere få informasjon om videre oppfølging, kontroller og eventuell gjenstående behandling. Det må også tas MRSA/ESBL/VRE-screening (standard for alle nordmenn som har vært på sykehus i utlandet).