Kirurgisk behandling ved leukemi

Kirurgi er svært sjelden som behandling ved leukemi.