Behandling ved leukemi

Leukemi behandles i all hovedsak medikamentelt. Les mer om medikamentell behandling >>>

Strålebehandling gis ved akutt leukemi dersom det er spredning til hjerne/ryggmarg, og i noen tilfeller ved transplantasjon av stamceller fra annet individ (allogen stamcelletransplantasjon). 

Infertilitet

Mulighet for å få barn etter kraftig cellegiftbehandling er av stor betydning for mange yngre pasienter og deres partnere.

Spørsmålet om nedfrysning av sæd skal derfor tas opp med pasienten før cellegiftbehandlingen startes, og tilbys dersom det er medisinsk forsvarlig før behandling iverksettes. Les om nedfrysing av sæd >>>

Nedfrysing av vev fra eggstokker er ikke anbefalt ved leukemi fordi man risikerer å fryse ned vev med leukemiceller. Dette fører til en økt risiko for at disse kreftcellene følger med når eggstokkvevet transplanteres tilbake til kvinnen. Befruktede egg eller ubefruktede egg kan fryses ned, men dette krever hormonstimulering i forkant, noe som ofte ikke er mulig ved leukemi da behandlingen for kreftsykdommen ikke bør utsettes.