På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Symptomer på leukemi

Akutt leukemi

Akutt leukemi debuterer gjerne med utvikling av symptomer over få dager til uker, av og til noen måneder.

Symptomene skyldes som oftest at benmargen ikke fungerer optimalt (benmargssvikt), fordi umodne blodceller (blaster) fortrenger de vanlige blodcellene:

  • Mangel på røde blodceller kan gi symptomer på anemi, som blekhet, slapphet/tretthet/økt behov for hvile, tung pust ved anstrengelse og hjertebank.
  • Mangel på (funksjonelle) hvite blodceller kan gi infeksjoner. Pasienter med alvorlig mangel på hvite blodceller kan av og til utvikle livstruende bakterielle infeksjoner som påvirker hele kroppen, allerede før diagnosen er stilt.
  • Mangel på blodplater kan gi økt blødningstendens. En del pasienter har punktvise hudblødninger (petekkier), og av og til blåmerker.

I tillegg har pasienten ofte:  

  • vekttap
  • tilbakevendende feber
  • nattesvette

Andre symptomer

Ved klinisk undersøkelse av pasienter med akutt lymfatisk leukemi (ALL) og myelomonocyttleukemi, en undertype av akutt myelogen leukemi (AML), finner man ofte forstørrede lymfeknuter og forstørrelse av både milt og lever. Hevelse i tannkjøtt kan oppstå ved myelomonocyttleukemi på grunn av innvekst av leukemiceller.

En sjelden undergruppe av akutt myelogen leukemi (hypergranulær promyelocyttleukemi) har stor tilbøyelighet til å utvikle koagulasjonsforstyrrelser (DIC), med stor risiko for blodpropp og blødninger.

Kronisk leukemi

Kronisk leukemi har en mer snikende debut.

Ved kronisk myelogen leukemi (KML) finner man ofte moderat eller betydelig forstørrelse av milten, men sjelden eller aldri lymfeknutesvulst.

Ved kronisk lymfatisk leukemi (KLL) finnes ofte lymfeknutesvulst og lett til moderat forstørrelse av milt.

Differensialdiagnoser

Andre sykdommer kan ligne på leukemi. Dette dreier seg hovedsakelig om andre sykdommer i blod/benmarg.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil