På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Medisinsk behandling ved kreft i nese og bihuler

Cellegiftbehandling ble tidligere kun brukt som lindrende behandling ved sykdom med tilbakefall.  På bakgrunn av dårlige resultater med standard behandling av avansert sykdom lokalt og regionalt, ved stadium III og IV, har man de seneste tiår innlemmet cellegiftbehandlingen i behandlingsstrategien.

Cellegiftbehandling har vært gitt før, samtidig og etter standard behandling. Av disse strategier er det særlig samtidig cellegiftbehandling som har vist overlevelsesgevinst. I overenstemmelse med dette, gis nå rutinemessig ukentlig cisplatin samtidig med strålebehandling hos pasienter yngre enn 70 år med øre-nese- halskreft i stadium III og IV.

Cellegift gis fortsatt ved tilbakefall, når kirurgi og stråling ikke er aktuelt. Avhengig av pasientens allmenntilstand gis regimer med enten ett eller flere stoff samtidig.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil