Strålebehandling ved bløtvevssarkom i arm, ben og overkropp

Målet med strålebehandling å få best mulig lokal svulst kontroll og redusere risikoen for lokalt tilbakefall.

Oftest gis utvendig strålebehandling, men innvendig strålebehandling kan også benyttes. Behandlingen kan gis både før og etter operasjon.