Oppfølging ved kreft i spiserør

Pasienter som har fjernet en del av spiserøret kirurgisk, eller vært igjennom stråle- og/eller cellegiftbehandling skal kontrollere spiserøret med endoskopi 6 uker etter avsluttet behandling. Det  vurderes da om det har tilkommet forsnevring i spiserøret. Det kan eventuelt være behov for å legge ned en stent.

Senere kontroller foregår ved lokalsykehus og tilpasses hver enkelt pasient. Kontrollene skal fange opp pasientens allmenntilstand, og behov for ernæringsstøtte og/eller smertebehandling.

Ved behandlingstrengende fjernspredning kan lindrende strålebehandling bli nødvendig.