Strålebehandling ved kreft i spiserør

Behandlingsopplegg når du skal ha strålebehandling mot svulst i spiserøret

Antall strålebehandlinger avjøres individuelt, planen får du av legen din.

Strålefeltene gis vanligvis forfra/bakfra mens du ligger på ryggen med hendene over hodet, ofte gis også skrå- og sidefelt.

Du skal ha behandling hver dag, 5 dager i uken untatt lørdag og søndag. Den totale behandlingstiden er fra 2 til 5 uker

Aktuelle cellegiftkurer er cisplatin/5FU, karboplatin/5FU, Oxaliplatin/%FU eller karboplatin/paklitaksel. Alternativt kun 5FU.

Helbredende (kurativ) strålebehandling

Selv om kirurgi ofte blir ansett som eneste helbredende behandling, er det publisert gode resultater med strålebehandling i kombinasjon med cellegift. I dag er strålebehandling standardbehandling ved lokalisert sykdom som ikke lar seg operere.

Lindrende strålebehandling

Ved lindrende strålebehandling er hensikten å holde spiserøret åpent og beholde pasientens svelgeevne så lenge som mulig. Behandlngen gis enten som utvendig eller innvendig strålebehandling.

Forberedelse til strålebehandling

Før strålebehandlingen kan starte må den planlegges og strålefeltet må innstilles. Det blir gjort en CT som danner grunnlaget for den individuelle behandlingsplanen/doseplanen som lages.