Strålebehandling ved kreft i spiserør

Strålebehandling ved kreft i spiserør kan gis som utvendig (ekstern) og/eller innvendig  (endocavitær) behandling. Plateepitelkarsinomer og adenomkarsinomer er begge moderat strålefølsomme, og strålebehandling har en plass både i helbredende og lindrende behandling.

Helbredende strålebehandling 

Selv om kirurgi ofte blir ansett som eneste helbredende behandling, er det publisert gode resultater med strålebehandling i kombinasjon med cellegift. I dag er det standard behandling ved lokalisert sykdom som ikke lar seg operere.

Hyperfraksjonert strålebehandling

Har pasienten nedsatt allmenntilstand og/eller for lave blodverdier tilbys pasienten kun strålebehandling. Behandlingen gis i høye doser (hyperfraksjonert), og er en kombinasjon av utvendig og innvendig strålebehandling. Behandlingen tolereres godt. Ulempen er at mikroskopisk spredt sykdom ikke blir behandlet. Det anses som for toksisk å kombinere denne strålebehandlingen med cellegiftbehandling.

Lindrende strålebehandling

Ved lindrende strålebehandling er hensikten er å holde spiserøret åpent og pasientens svelgeevne så lenge som mulig. Behandlingen gis enten som utvendig eller innvendig strålebehandling.