Kirurgisk behandling ved kreft i spiserør

Kirurgisk behandling gjøres med helbredende målsetting. Radikal kirurgi er forbundet med hjerte- og lungekomplikasjoner, og med større risiko for lekkasje i anastomosen enn ved tarmkirurgi. Dårlig allmenntilstand er ofte grunn til at pasienten ikke kan opereres.

Endoskopisk behandling med reseksjon med slynge er et alternativ til kirurgi ved grov dysplasi, og i enkelte tilfeller ved tumorstadium T1 uten lymfeknutespredning. Endoskopisk behandling har fordel av lav sykelighet og dødelighet samt bevart fordøyelsesfunksjon. Cirka 50 % av disse pasientene har imidlertid ikke korrekt stadieinndeling med funn av invasiv tumor i resektatet