På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Kirurgisk behandling ved kreft i spiserør

Kirurgisk behandling gjøres med helbredende målsetting. Radikal kirurgi er forbundet med hjerte- og lungekomplikasjoner, og med større risiko for lekkasje i anastomosen enn ved tarmkirurgi. Dårlig allmenntilstand er ofte grunn til at pasienten ikke kan opereres.

Endoskopisk behandling med reseksjon med slynge er et alternativ til kirurgi ved grov dysplasi, og i enkelte tilfeller ved tumorstadium T1 uten lymfeknutespredning. Endoskopisk behandling har fordel av lav sykelighet og dødelighet samt bevart fordøyelsesfunksjon. Cirka 50 % av disse pasientene har imidlertid ikke korrekt stadieinndeling med funn av invasiv tumor i resektatet

 

 

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil