Strålebehandling ved ryggmargssvulster

Strålebehandling kan supplere kirurgi ved sjeldne høygradige gliomer og ved noen undertyper av ependymom. Stråling kan også være hovedbehandlingen ved spredningssvulster i ryggradskanalen til subaraknoidalrommet fra medulloblastom eller germinom. Strålebehandling ved lavgradige astrocytomer i ryggradskanalen er omdiskutert.

Strålebehandling ved svulster med opprinnelse i ryggradskanalen må vurderes individuelt avhengig av svulsttype og forventet sykdomsutvikling.

Ryggmargens stråletoleranse begrenser oftest den totale dosen til 45–50 Gy, med en enkelt behandlingsdose på 1,8 Gy–2 Gy.

Truende tverrsnittssyndrom

Pasienter med truende tverrsnittssyndrom vil nesten alltid ha behov for strålebehandling, enten som eneste lokalbehandling eller som supplement hvor kirurgi er hovedbehandling.

Total stråledose og valg av enkeltbehandlingsdose kan variere noe med aktuell svulsttype, men begrenses av hvor mye stråling ryggmargen tåler. Det er vanlig å gi 3 Gy x 10 mot spredningssvulster til ryggraden.