Kirurgisk behandling ved ryggmargssvulster

Tidlig diagnostikk og behandling er av vesentlig betydning for det funksjonelle resultatet ved kirurgisk behandling.

Kirurgisk behandling vil i stor grad ta sikte på total fjerning av svulsten. Der hvor dette ikke er mulig, forsøker man å oppnå en så omfattende fjerning som er forenlig med et godt funksjonelt resultat.

Hva som er mulig å oppnå med kirurgisk behandling bestemmes av hvor hissig svulsten vurderes å være og svulstens beliggenhet. I tillegg vil det ha betydning om svulsten allerede forut for operasjonen har forårsaket skader på nervevevet. Ryggmargen er ekstremt ømfintlig for skader og har liten evne til å gjenvinne tapt funksjon.

Den kirurgiske tilgangen bestemmes av svulstens lokalisasjon.

  • Bakre tilgang, hvor man helt eller delvis fjerner en eller flere ryggvirvler (laminektomi/laminotomi), velges ved svulster lokalisert bak og til sidene.
  • Fremre tilgang (gjennom buk- eller brystvegg eller i fremre nakke) velges ved svulster som ligger fortil i ryggmargskanalen.

Dersom den kirurgiske tilgangen eller kreftsykdommen gir ødeleggelse som i seg selv medfører fare for brudd eller instabilitet som truer nerver og nervevev, kan det være nødvendig med innvendig stabilisering (metallskruer/stenger/plater).

Truende tverrsnittssyndrom

Truende tverrsnittssyndrom og fare for varige ryggmargsskader trenger øyeblikkelig utredning og behandling med strålebehandling og/eller kirurgi for å forhindre permanente nevrologiske utfall.