På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Forekomst av prostatakreft

Prostatakreft er i dag den hyppigste kreftformen blant menn i Norge og i 2022 fikk 5474 menn denne diagnosen. Rundt halvparten av disse tilfellene oppsto hos menn over 70 år.

I følge Kreftregisteret har det fra første halvdel av 1990-tallet og fram til midten av 2000-tallet vært en kraftig økning av prostatakreft i alle aldersgrupper. Økningen av kreft i prostata skyldes i all hovedsak en økende gjennomsnittlig levealder i befolkningen, men også introduksjonen av PSA-målinger på 1980-tallet har vært av stor betydning.

 

Aldersspesifikk forekomst av prostatakreft, 2018–2022
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av prostatakreft, 1963–2022
Kilde: Kreftregisteret

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil