Forekomst av prostatakreft

Prostatakreft er i dag den hyppigste kreftformen blant menn i Norge og i 2022 fikk 5474 menn denne diagnosen. Rundt halvparten av disse tilfellene oppsto hos menn over 70 år.

I følge Kreftregisteret har det fra første halvdel av 1990-tallet og fram til midten av 2000-tallet vært en kraftig økning av prostatakreft i alle aldersgrupper. Økningen av kreft i prostata skyldes i all hovedsak en økende gjennomsnittlig levealder i befolkningen, men også introduksjonen av PSA-målinger på 1980-tallet har vært av stor betydning.

 

Aldersspesifikk forekomst av prostatakreft, 2018–2022
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av prostatakreft, 1963–2022
Kilde: Kreftregisteret