Utskriftsdato (29.5.2023)

Forekomst av prostatakreft

Prostatakreft er i dag den hyppigste kreftformen blant menn i Norge og i 2021 fikk 5188 menn denne diagnosen. Halvparten av disse var under 70 år.

I følge Kreftregisteret var det over fire ganger så høy forekomst av prostatakreft i 2021 som på 1950-tallet og antallet tilfeller øker i alle aldersgrupper. Økningen av kreft i prostata skyldes i all hovedsak en økende gjennomsnittlig levealder i befolkningen, men også introduksjonen av PSA-målinger på 1980-tallet har vært av stor betydning.

Internasjonalt ligger Norge blant de land med høyest forekomst av prostatakreft.

 

Aldersspesifikk forekomst av prostatakreft, 2017–2021
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av prostatakreft, 1962–2021
Kilde: Kreftregisteret